Gå til indhold

Håndbog om Horizon Europe. Introduktion til regler om økonomi - budgetlægning og afrapportering

Forsideillustrations tekst mangler
Håndbogen giver en introduktion til regler om økonomi i Horizon Europe. Håndbogen er for dig, der er involveret i at udarbejde budgetter i Horizon Europe-ansøgninger og afregne omkostninger i Horizon Europe-projekter.
: 04. november 2022
: 978-87-94128-55-1
: 978-87-94128-54-4
: 2022
: 42
: Gratis

Håndbogen giver bl.a. et overblik over:

  • tilskudstyper i projekter finansieret under Søjle II i Horizon Europe
  • refusionssatser for forskellige typer af deltagere
  • betingelser for at omkostninger er støtteberettigede
  • beregning af personaleomkostninger.

Håndbogen er bygget op omkring omkostningskategorierne i det officielle ansøgningsbudget og projektets afrapporteringsmodul på Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal.

Kontakt

Barbara Spano
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 95 15
Email: bsp@ufm.dk