Gå til indhold

Strategisk Plan for Horizon Europe er vedtaget

Europa-Kommissionen vedtog den 15. marts 2021 den første Strategiske Plan for Horizon Europe. Planen dækker rammeprogrammets første fire år og fremsætter de overordnede strategiske linjer for programmets udmøntning af midler i rammeprogrammets søjle II.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

06. april 2021

Den Strategiske Plan er et nyt koncept i regi af rammeprogrammet for forskning og innovation. Planen samler EU's overordnede politiske prioriteter på forskning- og innovationsområdet, såsom den grønne omstilling og digitalisering, og udstikker på den baggrund en række prioritetsområder for de næste fire års investeringer fra Horizon Europe.

Planen fremsætter fire såkaldte ’strategiske orienteringer’, som midlerne fra søjle II i Horizon Europe skal målrettes:

  • Promoting an open strategic autonomy by leading the development of key digital, enabling and emerging technologies, sectors and value chains;
  • Restoring Europe's ecosystems and biodiversity, and managing sustainably natural resources;
  • Making Europe the first digitally enabled circular, climate-neutral and sustainable economy;
  • Creating a more resilient, inclusive and democratic European society.

Med udgangspunkt i de fire strategiske orienteringer er der skrevet et afsnit for hver klynge under søjle II. Disse fremlægger mere konkrete målsætninger for hver klynges bidrag til nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, Europa står overfor. Disse afsnit vil danne grundlag for de kommende arbejdsprogrammer for Horizon Europe.

Dertil adresserer planen også emner, der går på tværs af Horizon Europes delprogrammer, såsom internationalt samarbejde, open science, køn og synergi mellem rammeprogrammets tre søjler.
Sidst men ikke mindst er det også i den Strategiske Plan, at områder for Horizon Europe partnerskaber og de nye ’missioner’ identificeres.

Planen er forhandlet på plads mellem alle 27 EU-medlemslande, og undervejs er der hentet input fra en lang række interessenter. Blandt andet har planen været i offentlig høring i forbindelse med Europa-Kommissionens R&I Days.

Det er lykkedes at fastholde danske kerneprioriteter og styrkepositioner i planen, såsom excellence-princippet og et rammeprogram, der er åbent for internationalt samarbejde.

Læs mere

Senest opdateret 06. april 2021