Gå til indhold

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

EIT støtter udviklingen af det europæiske innovationsøkosystem med særlig fokus på regionalt samarbejde om forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab. Disse områder støttes gennem såkaldte Knowledge and Innovation Communities (KIC's).

EIT og KIC's henvender sig til virksomheder, universiteter, kommuner, regioner m.m. Der er i dag ni KIC's med fokus på forskellige temaer og fagområder. Hertil kommer en ny KIC's inden for vandområdet, som forventes igangsat i 2026

Hvert KIC består normalt af 5-6 regioner, der omfatter flere lande, og aktiviteterne i en KIC er normalt forbeholdt partnere. Alle KIC's har en ekstern bestyrelse, som er med til at sætte mål og retning for indsatsen.

KIC's er født med et relativt højt startbudget, som aftrappes i løbet af en 15-årig periode, hvorefter de skal være økonomisk selvbærende. Det betyder, at den eksterne finasiering fra partnere (virksomheder, universiteter, kommune m.v.) skal kunne finansiere drift og aktiviteter. EIT og de enkelte KIC's har i dag mere end 1500 partnere. Universiteter, virksomheder, kommuner m.v. kan gennem henvendelse til den pågældende KIC søge om at blive partner.

Hvad kan du søge støtte til?

KIC's støtter bl.a. følgende aktiviteter:

  • Seed funding og hjælp til startups og små og mellemstore virksomheder i forbindelse med innovation og kommercialisering af forskning
  • Uddannelsesprogrammer, master classes, sommerskoler med fokus på innovation og kommercialisering af nye ideer
  • Etablering af innovationsnetværk med inddragelse af virksomheder og universiteter.

Programmets hovedområder

Der er i dag følgende ni KIC’s og et EIT Alumni-initiativ:

Et nyt KIC vil blive igangsat i 2026:

  • Water, Marine and Maritime Sectors and Ecosystems KIC.

Find aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

Opslag, betingelse og ansøgningsfrister offentliggøres på:

Hvem kan søge?

Normalt er aktiviteterne inden for KIC's forbeholdt medlemmer, men man forventer, at flere aktiviteter i fremtiden bliver åbne. Betingelser for ansøgninger fremgår af EIT’s hjemmeside samt på hjemmesiderne for de enkelte KIC's.

Da KIC's har et regionalt fokus, kræver deltagelse i aktiviteter normalt, at man retter henvendelse til det regionale co-location center.

Partnere i KIC’s kan være universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), små og mellemstore virksomheder, store virksomheder, kommuner, regioner, interesseorganisationer, brancheorganisationer o.a.

Læs mere

På EIT's hjemmeside kan du læse mere om den brede vifte af aktiviteter, som EIT og KIC's har inden for uddannelse, entreprenørskab, innovation m.m.:

Kontakt

Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. april 2024