Gå til indhold

EURATOM

EURATOM finansierer dels EU's egne nukleare forskningsaktiviteter indenfor EU's Fælles Forskningscenter (JRC), men også en række projekter, der udbydes på samme måde som i Horizon Europe. Programmet løber parallelt med Horizon Europe til udgangen af 2025.

Budgettet for 2021-2025 til EURATOM er 10,3 milliarder kroner og fordelt således:

  • 1,98 mia. kr. til fissionsforskning, nuklear sikkerhed og strålebeskyttelse
  • 4,34 mia. kr. til fusionsforskning, bl.a. til EU's deltagelse i ITER
  • 3,96 mia. kr. til EU's Fælles Forskningscenter (også kendt som JRC).

Programmet forventes forlænget med to år, så det flugter med Horizon Europes løbetid.

Hvem kan ansøge?

Virksomheder, foreninger og offentlige institutioner som f.eks. universiteter og hospitaler kan søge på opslagene fra EURATOM.

Hvad kan du søge støtte til?

Der gives støtte til både forsknings-, koordinerings- og træningsaktiviteter, afhængigt af det valgte emne. Der kan også søges Marie Sklodowska-Curie (MSCA) bevilling gennem EURATOM for forløb, der ligger indenfor det nukleare felt. Flere oplysninger fremgår af opslaget.

Krav

Ansøgningskonsortiet skal som hovedregel bestå af minimum tre partnere med hjemsted i minimum tre forskellige EU-medlemslande eller lande associeret med Horizon Europe. Disse partnere skal være uafhængige af hinanden. For MSCA-aktiviteterne gælder regler svarende til dem, der gælder MSCA-programmet i Horizon Europe.

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgninger skal indsendes online via:

 

Kontakt

Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. oktober 2023