Gå til indhold

Ifølge ’multi-actor approach’ skal man inkludere slutbrugere i sit konsortium. Hvad betyder det?

Hvad betyder ’multi-actor approach’ i praksis? Og hvordan bliver det vurderet og bragt i spil som kriterium i evalueringen af ansøgningen?

I Horizon Europe kan multi-actor approach (MAA) være et kvalificerende krav for en støtteberettiget ansøgning (’eligibility condition’). Det betyder, at hvis der til et givent opslag (topic) knytter sig specifikt krav om multi-actor approach, vil det stå tydeligt i ‘Eligibility conditions’ for det respektive opslag. Og i så fald vil ansøgningen også blive bedømt på baggrund af, hvorvidt konsortiets sammensætning imødekommer dette krav, og hvordan de forskellige partnere indgår i samarbejdet i ansøgningen. 

De perspektiver og karakteristika, der knytter sig til MAA i et Horizon Europe projekter kræver omhyggeligt arbejde med udformning af ansøgningen at få aktører med meget forskellige baggrunde til at samarbejde og træffe beslutninger sammen, på et ligeværdigt grundlag og igennem hele projektet.

Derfor vil evaluatorerne også skulle læse hele ansøgningen (og ikke kun PART A) for at kunne vurdere, om den lever op til MAA principperne.

Ofte vil det stå specifikt i opslagsteksten til et MMA-flaget opslag, hvilke interessenter der anses for særligt relevante i forhold til det generelle scope. Derudover, og i de tilfælde hvor ”multi-actor approach” ikke er specificeret, skal projektforslaget i ansøgningen reflektere et balanceret valg af centrale nøgleaktører. Hvilke relevante nøgleaktører der bør deltage i projekt, afhænger fuldstændig af målsætningerne, der er beskrevet i ansøgningen, og involveringen af disse bør finde sted i hele projektforløbet: fra deltagelse i planlægningen af projektet og forsøg til implementering, formidling af resultater og eventuelt demonstration

Det bør besluttes i konsortiet, hvilken form for tilknytning den enkelte partner skal have til konsortiet afhængigt af, hvilken rolle en given partner vil have i ansøgningen. Det er dog vigtigt at huske, at alle partnere i en ansøgning skal have en relevant aktiv rolle, helst med en fast tilknytning til konsortiet som ’beneficiary’.

Hvad forstås ved Multi-actor approach?
MMA er en egen form for ansvarlig forskning og innovation, som er klart defineret med konkrete krav. Målet er at øge impact af F&I processer og resultater og at gøre dem mere efterspørgselsdrevne, klare til at blive omsat i praksis, sikre stor og relevant udbredelse af resultaterne i samfundet. Slutbrugere af projektresultaterne skal kunne få en følelse af medejerskab og være mere motiverede til at bruge resultaterne af et Horizon Europe projekt takket være MAA. Multi-actor projekter er altså ikke det samme som anvendt forskning og mere end blot udbredelse af resultater eller interessentundersøgelser.

Multi-actor approach og de krav, der stilles, er defineret i indledningen til arbejdsprogrammet for Horizon Europe, klynge 6

Senest opdateret 01. august 2022