Gå til indhold

Introduktion til Det digitale område, industri og rummet

Formålet er at styrke europæisk kapacitet inden for centrale teknologier til digitalisering, produktion og rumteknologi og støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret europæisk industri. Programmet skal også sikre, at der dannes grundlag for at løse globale samfundsmæssige udfordringer
Kontakt
Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Alexandra Lange
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 37
Email: alel@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Forsknings- og innovationsprojekter, innovationsprojekter og koordinerings- og støtteprojekter inden for en lang række digitale og industrielle teknologier samt rumteknologier. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag i arbejdsprogrammet.

Programmets hovedområder

Programmet består af ni hovedområder:

 1. Avancerede produktionsteknologier
 2. Centrale digitale teknologier
 3. Fremspirende understøttende teknologier
 4. Avancerede materialer
 5. Kunstig intelligens og robotteknologi
 6. Næste generations internet
 7. Avancerede computere og Big Data
 8. Ren, cirkulær, og kulstoffattig industri
 9. Udvikling og anvendelse af rumteknologi og satellitdata, herunder tjenesterne i EU’s rumprogram.

De seks underprogrammer

Der er seks underprogrammer i Det digitale område, industri og rummet med hver deres indsatsområder.

Det første underprogram ’Twin Transitions’ støtter forskning og innovation i en bred vifte af nye teknologier og materialer i fremstillings- og procesindustrien med et særligt fokus på fremdrift i den cirkulære økonomi.

Det andet underprogram ’Resilience’ støtter forskning og innovation i strategiske råmaterialer og nye avancerede materialer.

Det tredje underprogram ’Data’ støtter forskning og innovation, der styrker Europas dataøkonomi og dataanalysekapacitet.

Det fjerde underprogram ’Digital Emerging’ støtter forskning og innovation inden for en bred vifte af nye digitale og fremspirende teknologier herunder bl.a. kunstig intelligens, fotonik og kvanteteknologi.

Det femte underprogram ´Space" støtter udvikling og anvendelse af rumteknologi og satellitdata, herunder tjenesterne i EU’s rumprogram.

Det sjette underprogram ’Human’ støtter forskning og innovation inden for digitale og industrielle teknologier med et særligt fokus på teknologier, der sætter mennesket i centrum.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

Opslag indenfor Det digitale område, industri og rummet offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions):

 • Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af 2 til 3 års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter på 4-5 års varighed.

 • Innovationsprojekter (innovation actions): Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter.

 • Koordinerings- og støtteaktioner (coordination and support actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner som f.eks. GTS-institutter, små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Der lægges op til tværfagligt samarbejde, og der er også muligheder for partnerskaber med kreative industrier, kunstnere og aktører fra samfundsvidenskab og humaniora under flere af programmets opslag.

Krav til ansøgerne

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum 3 juridiske enheder fra 3 forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere


 

Senest opdateret 19. oktober 2022