Gå til indhold

Hvilke ansøgere er klynge 2 særlig relevant for?

Alle typer ansøgere kan deltage i projekter under klynge 2. Klyngen efterspørger dog især ekspertiser og kompetencer fra ansøgere, der kommer fra universiteter og forskningsinstitutioner inden for socialvidenskaber og humaniora, museer, kulturinstitutioner, turisme, NGO’er inden for f.eks. immigration, integration og radikalisering og SMV’er inden for f.eks. de kunstneriske og kreative områder og digitale teknologier som eksempelvis augmented reality eller virtual reality.

Senest opdateret 16. juni 2022