Gå til indhold

Hvor mange forskere kan min organisation rekruttere, når vi indgår i konsortiet af tilskudsmodtagere i Doctoral Networks?

Hver tilskudsmodtager skal rekruttere minimum én ph.d. Derudover må de gerne rekruttere flere. Men ét land må ikke modtage mere end 40% af det samlede budget. Så man skal holde øje med, at der er både faglig og økonomisk balance i projektet.