Gå til indhold

Missioner

Som noget nyt rummer Horizon Europe fem missioner, der spænder fra kræft over klimaneutrale byer til sunde have. Missionerne er forankret i forskning og innovation, men har også fokus på borgerinddragelse og at forbedre strukturerne for lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Hvad er en ”mission”?

Man kan støde på missions-konceptet i flere forskellige sammenhænge inden for forskning og innovation, både i en international og dansk kontekst. Eksempelvis i regeringens Grønne Forskningsstrategi, hvor missionerne skal være afsæt for at målrette og accelerere forsknings- og innovationsindsatsen og danne ramme om en flerårig indsats. Men konceptet indebærer ikke altid nøjagtigt det samme, så hvad er en 'mission' i regi af Horizon Europe?

Ifølge lovteksterne for Horizon Europe er en mission en portefølje af excellence-baserede aktiviteter, der går på tværs af sektorer og videnskabelige discipliner, og som inden for en given tidsramme skal opnå målbare resultater, som ikke kunne være opnået ved individuelle aktiviteter. Disse aktiviteter skal have betydning for samfundet og for politiske processer igennem den videnskab og teknologi, der udvikles, og være relevant for et bredt udsnit af Europas befolkning.

Der er altså tale om en måde at gruppere diverse aktiviteter, der sammenlagt skal kunne takle vanskellige samfundsmæssige udfordringer, som af natur kræver en tværfaglig tilgang. Dertil har missions-tilgangen også den hensigt at kommunikere bedre om indsatsen til den enkelte borger. Det handler om ny forskning og innovation, men også om at informere og inddrage Europas borgere i processen.

Hvordan passer missionerne ind i resten af Horizon Europe?

Missionerne er forankret i søjle II i Horizon Europe, og budgettet til missionerne er på max. 10 % af det samlede budget for søjle II. Det er ca. 5 mia. euro (løbende priser).

Missionerne vil få deres eget arbejdsprogram i Horizon Europe. Det forventes, at der udgives 2 arbejdsprogrammer i løbet af 2021:

  • Et budget- og indholdsmæssigt mindre program, hvis aktiviteter er en del af forberedelserne til den egentlige implementering af missionerne
  • Et arbejdsprogram som udgør den egentlige implementering af missionerne.

Deltagelsesregler, evaluering og rangering af ansøgninger vil som udgangspunkt følge reglerne i Horizon Europe.

De fem missionsområder i Horizon Europe

Der er etableret fem missionsområder, hvorunder der skal etableres en eller flere missioner i løbet af de næste syv år. Hvert område har tilknyttet en Mission Board, der består af uafhængige eksperter.

Mission Boards har i første omgang været med til at formulere de enkelte missioner, som Europa-Kommissionen og medlemslandene arbejder videre med i 2021. Der er foreløbigt identificeret en mission pr. område. Fremover skal Mission Boards rådgive Europa-Kommissionen om implementeringen af missionerne.

Om de fem missionsområder

Adaption to Climate Change, including Societal Transformation

Mission: I 2030 skal Europa være klar til at håndtere ekstremt vejr på grund af klimaforandringer. 200 europæiske regioner og lokalsamfund skal støttes i at skabe planer for en transition mod bæredygtighed.

Cancer

Mission: I 2030 skal mere end 3 millioner flere kræftpatienter overleve – og leve længere og bedre.

Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters

Mission: I 2030 skal vi have rene have, genskabe økosystemer og dekarbonisere den blå økonomi.

Climate-neutral and Smart Cities

Mission: I 2030 skal vi have 100 klimaneutrale byer i Europa. Missionen skal støtte og promovere 100 byer i deres systematiske transformation mod klimaneutralitet, hvor byerne fungerer som ”experimentation and innovation hubs”.

Soil Health and Food

Mission: I 2030 skal mindst 75% af Europas jorde være sunde og i stand til at levere de essentielle produkter og services, vi har brug for.

Læs mere

Senest opdateret 30. juni 2021