Gå til indhold

Partnerskabet Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Formålet med det offentlig-private partnerskab er at skabe flere konkurrencedygtige cirkulære biobaserede løsninger og virksomheder i Europa. Frem til 2031 vil partnerskabet uddele i alt 15 mia. kr. til projekter, der styrker den biobaserede cirkulære økonomi.

Det offentlig-private partnerskab CBE JU har et forstærket fokus på løsninger, der kan reducere presset på miljøet og klimaet. Dette skal ske gennem en bæredygtig udnyttelse af f.eks. biomasse fra landbrug, skov og havet og ved at omdanne disse ressourcer til nye biobaserede produkter.

Hvad er formålet med partnerskabet?

Offentlig-private partnerskaber skal finansiere løsninger på de store samfundsudfordringer og styrke den nødvendige teknologiske udvikling. 

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) er et af de nye partnerskaber i Horizon Europe. Det skal over de kommende ti år være med til at skabe en bæredygtig fremtid og udvikle en konkurrencedygtig bioøkonomi.

Ressourceeffektive og konkurrencedygtige bio-baserede løsninger er vigtige skridt på vejen til et klima-neutralt og fossil-frit samfund. Ved at fremme udviklingen af nye genanvendelige materialer af affald og biomasse vil partnerskabet spille en vigtig rolle for at nå målene om klimaneutralitet i Den Europæiske Klima Pagt. Det vil samtidig give Europa og europæisk teknologi og industri en stærk placering på den globale scene.

Hvem kan søge støtte?

CBE JU er især interessant for følgende aktører:

  • Virksomheder (både store industrier og små og mellemstore virksomheder/SMV’er)
  • Viden- og erhvervsklynger samt GTS-institutter
  • Forskere fra universiteter og andre viden- og forskningsinstitutioner.

De kan indgå som partnere i de projekter, som CBE JU uddeler penge til.

Hvilke krav gælder?

Partnerskabet er omfattet af de samme regler og langt hen ad vejen også de samme projekttyper, som kendes fra Horizon Europe.

Hvilke typer af projekter støtter partnerskabet?

Pengene uddeles på baggrund af ansøgninger til opslag i arbejdsprogrammer. Til hvert opslag knytter sig en projekttype, der indikerer graden af markedsnærhed (TRL-niveau) og definerer det arbejde, som forventes udført i projektet.

Der kan søges midler til følgende projekttyper:

  • Forsknings- og Innovations aktiviteter (RIA): TRL 3-5
  • Innovationsaktiviteter (IA) Demo: TRL 6-7
  • Innovationsaktiviteter (IA) Flagships: TRL 8
  • Koordinations- og støtteaktiviteter (CSA)

Støtteraterne varierer afhængig af projekttype. Forventningen er, at store virksomheder typisk selv bringer penge ind i et projekt i form af fuld eller delvis medfinansiering.

Hvem er partnerne i CBE JU, og kan jeg deltage?

Det offentlig-private partnerskab er indgået mellem den EU og et konsortium af biobaserede industrier, BIC.

Alle relevante interessenter som f.eks. store virksomheder, SMV'er, virksomhedsklynger, forsknings- og videninstitutioner, universiteter, regioner, foreninger og teknologiplatforme kan søge om medlemskab af BIC. Via et medlemskab af BIC er man orienteret om og opnår indflydelse på bl.a. partnerskabets kommende opslag.

Man skal dog ikke skal være medlem af BIC for at være med i projekter finansieret af partnerskabet.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Senest opdateret 30. august 2022