Gå til indhold

DANRO - EU kontoret i Bruxelles

DANRO's primære opgave er at varetage danske forsknings- og innovationsinteresser. Vores fokus er at øge dansk deltagelse i Horizon Europe.

Med kontor i Bruxelles har DANRO (Danish EU Research Liaison Office) et stort europæisk netværk, og vi er tæt på de beslutninger, som bliver drøftet i Europa-Kommissionen.

Vi har direkte kontakt med de embedsmænd i Europa-Kommissionen, som arbejder med forskning og innovation, og vi har har ligeledes kontakt og kendskab til nøgleaktører og interessenter i Bruxelles.

Netværket gør os i stand til at repræsentere danske forskningsinteresser bedst muligt.

Vi hjælper både virksomheder, universiteter og andre offentlige institutioner med at fremme deres interesser.

DANRO's hovedopgaver

  • Varetage danske forsknings- og innovatonsinteresser i Bruxelles
  • Informere og give strategisk sparring omkring Horizon Europe
  • Fungere som 'hjemmested' og mødefacilitator for tilrejsende interessenter

DANRO's internationale netværk

DANRO er medlem af IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices). IGLO er et uformelt samarbejde mellem mere end 28 nationale forskningskontorer i Bruxelles, der beskæftiger sig med EU’s forskningspolitik generelt og EU's forsknings- og innovationsprogrammer i særdeleshed. IGLO-netværket er en effektiv informationskilde og forum for samarbejde med repræsentanter fra andre lande.

DANRO's historie

DANRO (Danish EU Research Liaison Office) blev oprettet i 2006 af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Driften af DANRO hører til under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Kontoret består af to faste medarbejdere og en praktikant.

Kontakt

Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk
Marc Escobar Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2023