Gå til indhold

Om os

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen understøtter dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe. Indsatsen er forankret i kontoret EU Forskning og Innovation (EFI) og dækker tre hovedspor: Vejledning, kommunikation og varetagelse af forskningspolitiske interesser i EU.
EuroCenter

Styrelsens vejledning om Horizon Europe varetages af medarbejderne i EFI under navnet EuroCenter. Vi hjælper forsknings- og innovationsmiljøer i arbejdet med at søge og rådgive om Horizon Europe.

DANRO

DANRO er styrelsens EU-kontor i Bruxelles, hvorfra medarbejderne varetager Danmarks forskningspolitiske interesser i EU. DANRO er centralt placeret i byen tæt på Europa-Kommissionen.

Styrelsens forskningspolitiske interessevaretagelse i EU

Styrelsen varetager Danmarks forskningspolitiske interesser i relation til Horizon Europe. Det sker som repræsentanter i Europa-Kommissionens programkomitéer og i de danske referencegrupper med repræsentanter fra forsknings- og innovationsmiljøerne i Danmark.

    Senest opdateret 07. februar 2022