International Network Programme

International Network Programme yder støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forskere fra USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Sydkorea, Brasilien, Sydafrika eller Tyrkiet.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 77
E-mail: dnl@ufm.dk
Kontorfuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 03
E-mail: whl@ufm.dk

Fakta

Hvem kan søge?

Anerkendte forskere ansat ved danske universiteter eller forskningsinstitutioner samt anerkendte forskere og forskningseksperter ansat i virksomheder eller GTS, der ønsker at gennemføre netværksaktiviteter med forskere fra ét af de lande, som UFM har bilaterale aftaler om forskningssamarbejde med: USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Brasilien, Sydkorea, Tyrkiet og Sydafrika. For ansøgninger med et arktisk fokus, kan samarbejdspartnere også være fra Canada, Rusland, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland og/eller Færøerne.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til workshops/konferencer og kortere forskningsophold, der gennemføres  i samarbejde med ét eller flere af UFM's samarbejdslande.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops og konferencer
  • Internationale rejseudgifter, herunder flybilletter, ophold og daglige udgifter til fortæring og lokal transport, jf. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen, 2000, Finansministeriet
  • Overhead/administrationsbidrag ansættelsessted, jf. gældende regler.


Der ydes ikke støtte til afholdelse af lønudgifter og honorarer.

For applications with an Arctic focus, partner countries, may also include Canada, Russia, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Greenland and/or the Faroe Islands

Senest opdateret 10. april 2018