International Network Programme

International Network Programme yder støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forskere fra USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Sydkorea, Brasilien, Sydafrika eller Tyrkiet.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 77
E-mail: dnl@ufm.dk
Kontorfuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 03
E-mail: whl@ufm.dk

Fakta

Hvem kan søge og ansøgningsfrist?

Anerkendte forskere ansat ved danske universiteter eller forskningsinstitutioner samt anerkendte forskere og forskningseksperter ansat i virksomheder eller GTS, der ønsker at gennemføre netværksaktiviteter med forskere fra ét af de lande, som UFM har bilaterale aftaler om forskningssamarbejde med: USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Brasilien, Sydkorea, Tyrkiet og Sydafrika.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til workshops/konferencer og kortere forskningsophold, der gennemføres  i samarbejde med ét eller flere af UFM's samarbejdslande.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops og konferencer
  • Internationale rejseudgifter, herunder flybilletter, ophold og daglige udgifter til fortæring og lokal transport, jf. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen, 2000, Finansministeriet
  • Overhead/administrationsbidrag ansættelsessted, jf. gældende regler.


Der ydes ikke støtte til afholdelse af lønudgifter og honorarer.

Senest opdateret 12. februar 2018