Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i EUopSTART-ansøgninger

Nedenfor kan du læse, hvordan vi håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til EUopSTART. Det gælder både EUopSTART - Horizon Europe - og EUopSTART - Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til EUopSTART. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
Kontoret for EU Forskning og Innovation
Haraldsgade 53 
2100 København Ø
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler personoplysninger som led i sagsbehandlingen af ansøgninger til EUopSTART. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de oplysninger, herunder kontaktoplysninger, som du selv oplyser i ansøgningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.)

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i ansøgningen behandles og opbevares i styrelsens E-grant-system. Det overordnede formål er, at behandle ansøgningerne. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i E-grant systemet og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med om din ansøgning imødekommes eller ej. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra modtagelsen af din ansøgning.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du ende en mail til eurocenter@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – EUopSTART.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på:

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. august 2023