Gå til indhold

Humanistiske og arkitektoniske projekter

Godkendte humanistiske og arkitektoniske projekter 2013-2003

2014- - Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomhed: Riis Retail A/S                           Universitet: Copenhagen Business School                                                             Projekttitel: Ressourceeffektivt butiksdesign med fokus på modebutikker

2013 - Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomhed: Trapholt
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation
Projekttitel: Født som ikon? Billedmediernes betydning for nyere møbeldesign.


Virksomhed: VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus, Sundhedsfaglig Højskole
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Projekttitel: Professionslæring versus interprofessionslæring - en forskningsbaseret evaluering af innovation og interprofessionelt, tværsektorielt undervisningskoncept i professionsuddannelser


Virksomhed: Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Universitet: Aalborg Universitet, København, Statens Byggeforskningsinstitut
Projekttitel: Rum for det gode 'byliv' i forstaden – mellem ideal og hverdagsliv


Virksomhed: Designmuseum Danmark
Universitet: Roskilde Universitet, Kommunikation, Jounalistik og Performancedesign
Projekttitel: Designmuseer som læringsressource - Undersøgelse med fokus på bæredygtighed


Virksomhed: Kulturstyrelsen
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: The Poetics of Participation: New Forms of Involving Audience as Participants in Cultural Events


Virksomhed: Villa Venire A/S
Universitet Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation
Projekttitel: Fra grænseløshed til bæredygtig forandring. Et tværfagligt bud på en ny konsulentfaglighed


Virksomhed: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for kommunikation
Projekttitel: Nulskrald - Et metodologisk bidrag til bearbejdning af vaner og holdninger vedr. affaldshåndtering i hjemmet


Virksomhed: Hans Knudsens Instituttet 
Universitet: University of Nottingham, Faculty of Medicine & Health Science
Projekttitel: Art, Health and Wellbeing - a psycho-social examination of the relationship between the arts, health and wellbeing and its stakeholders


Virksomhed: Universe Fonden    
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Filosofi og Læring
Projekttitel: Online opkvalificering af naturfagslærere - Hvordan virker det?


Virksomhed: COWI A/S   
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, design og konservering, Institut for Grafisk Design
Projekttitel: Wayfindingfejl på danske hospitaler


Virksomhed: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Design og kommunikation
Projekttitel: Portrætter som modebilleder - et studie af dragt og mode i danske portrætter i perioden 1730 - 1900


Virksomhed: IBM Danmark ApS   
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Idræt
Projekttitel: Organisationspsykologisk ledelsestræning


Gottlieb Paludan Architects A/S i samarbejde med Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: RUM FOR REGN - Arkitektonisk kvalitet i klimatilpasning af urbane vej- og gaderum


Udviklingskonsulenterne A/S i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation: Magtprocesser i grænsekrydsende ledelse


2012 - Humanistiske of arkitektoniske projekter


Virksomhed: 3XN  
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier
Projekttitel: Adfærd i det Byggede Miljø - Handlingsmønstre og social interaktion i de socio-fysiske omgivelser.


Virksomhed: Action Lab A/S  
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Mindfulness in Action - How to stay mindful in organizational turbulence?


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S  
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Projekttitel: Børneperspektiver på sundhedsfremme i folkeskolen


Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation
Projekttitel: Human-Robot Learning in Danish Public Schools


Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S 
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Projekttitel: Mangfoldighed som konstruktion - Betydningen af sensemaking og sensegiving for implementering af mangfoldighed på ledelsesniveau


Virksomhed: Experimentarium       
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik
Projekttitel: Brugerdreven udvikling af sundhedspædagogiske udstillingsdesigns på science centre

 


Virksomhed: KHR Arkitekter a/s  
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Institut 4, CITA–Center for IT og Arkitektur
Projekttitel: RUM - Fiberforstærkede polymere materialer i arkitektonisk kontekst


Virksomhed: KMD A/S   Universitet: Copenhagen Business School, Dept. Of IT management
Projekttitel: RUM - Fiberforstærkede polymere public sector information as a driver of innovation


Virksomhed: Business Centre Bornholm  
Universitet: The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation. School of Design.
Projekttitel: The Culture of Making Things: Linking Sustainable Design and Sustainable Development


Virksomhed: Henning Larsen Architects   
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Projekttitel: Urban Environment – development of comfort criteria for urban planning


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S 
Universitet: Københavns Universitet, Saxo-Instituttet
Projekttitel: Intergenerational Health Promotion in an Ethnological Perspective


Virksomhed: Strand Consult   
Universitet: Aalborg Universitet, Center for Communication, Media and Information Technologies
Projekttitel: Network Neutrality in the Nordics: The Impact on Network Investment


Virksomhed: Rambøll Managenment Consulting – Attractor 
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
Projekttitel: Genbeskrivelse i organisationer


Virksomhed: Moesgård Museum   
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Projekttitel: Bevaring af vådområders skjulte kulturarv i samspil med landskabets biodiversitet
Godkendt 9. november 2012


Virksomhed: Odsherred Kommune   
Universitet: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Center for Teori og Metode
Projekttitel: Hvor er geoparken? En undersøgelse af begivenheders betydning for konstruktionen af en geopark.


Virksomhed: International Media Support  
Universitet: Aarhus Universitet, Department of Aesthetics and Communication
Projekttitel: Media in the new Libya. An investigation of the role of media in the formation of Libyan identities.


Virksomhed: Københavns Museum   
Universitet: Københavns Universitet, Saxo Instituttet
Projekttitel: Mellem brosten, knyster, skolæst og mode. En appropriations- og adaptionsanalyse af fodtøj fra middelalderen, renæssancen og enevælden fra arkæologiske udgravninger i København


2011 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Experimentarium
Universitet: AU
Projekttitel: Hvor kommer videnskabsnyhederne fra? En analyse af kommunikationsstrukturerne fra laboratorier til nyhedsmedier


Virksomheder: FSB
Universitet: AAU
Projekttitel: Sikring af arkitektonisk kontinuitet i uderum tilknyttet de almene boligbyggerier 


Virksomheder: Roskildegruppen/Roskilde Kulturservice A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Midlertidighedens muligheder i fremtidens byudvikling


Virksomheder: Gehl Architects
Universitet: Interdisciplinary Design for Built Enviroment
Projekttitel: Investing in Space - an investigation into the return(s) on investments in quality improvements in the urban public space


Virksomheder: Arkitektens Forlag
Universitet: RUC
Projekttitel: Designing Sustainable Communitites


Virksomheder: Stibo A/S - CCI Europe
Universitet: CBS
Projekttitel: The disruption of the media business: How technology and organization affect innovation and products. A global study.


Virksomheder: Experimentarium
Universitet: AU
Projekttitel: Hvor kommer videnskabsnyhederne fra? En analyse af kommunikationsstrukturerne fra laboratorier til nyhedsmedier


Virksomheder: Roskildegruppen/Roskilde Kulturservice A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Midlertidighedens muligheder i fremtidens byudvikling


Virksomheder: Gehl Architects
Universitet: University of Cambridge
Projekttitel: Investing in Space - an investigation into the return(s) on investments in quality improvements in the urban public space


Virksomheder: Professionshøjskolen Metropol
Universitet: KU
Projekttitel: En empirisk og teoretisk undersøgelse af grundskolelæreres relationskompetence med sigtet at udlede metoder til udvikling af relationskompetencen


Virksomheder: Aalborg Sygehus, Idéklinikken
Universitet: AAU
Projekttitel: Embedding service design in health institutions to foster public service change


Virksomheder: Kort & Matrikelstyrelsen
Universitet: AAU
Projekttitel: Skelforretninger og konfliktløsning


Virksomheder: Væksthus Sjælland
Universitet: RUC
Projekttitel: Business Development in a Peri-urban Region


2010 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Billund ErhvervsFremme
Universitet: SDU
Projekttitel: Konstruerede Destinationer – en komparativ undersøgelse af turisters, virksomheders og offentlige instansers konstruktionsprocesser i skabelsen af destinationer.


Virksomheder: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
Universitet: AAU
Projekttitel: Innovativt skole-praktiksamarbejde i social- og sundhedsuddannelserne


Virksomheder: Telenor Danmark
Universitet: KU
Projekttitel: Smart phones – relevans og diffusion


Virksomheder: GIS-International
Universitet: AU
Projekttitel: Relationskompetence og studiemiljø - En undersøgelse af sammenhængen mellem underviserens relationskompetence og studiemiljøet


Virksomheder: Teknologisk Institut
Universitet: AU
Projekttitel: Idegenerering og Strategisk Idediffusion i Praksis - En eksplorativ proces mod øget innovation


Virksomheder: DONG Energy Power A/S
Universitet: Designskolen Kolding
Projekttitel: Den Bæredygtige Bruger. Et designantropologisk projekt om bæredygtigt forbrug og brugerdreven innovation


Virksomheder: Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Universitet: AU
Projekttitel: Hvad menigheden hører. En empirisk undersøgelse af menighedens reception af prædikenen under gudstjenesten i Den Danske Folkekirke


Virksomheder: Kriminalforsorgen
Universitet: DPU
Projekttitel: Designtilganges betydning for organisatorisk læring i inddragende forandringsprocesser


Virksomheder: Fonden Kanonen
Universitet: SDU
Projekttitel: Anbragte børn og unges udvikling af sociale kompetencer i interaktionen med ansatte på et socialpædagogisk opholdssted


Virksomheder: KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Universitet: KU
Projekttitel: Kunsten i byen - byen i kunsten - en undersøgelse af samtidskunstens rolle i den kulturelle byudvikling


Virksomhed: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Universitet: AAU
Projekttitel: Strategier og metoder i byomdannelsen - i krydsfeltet mellem højkonjunktur og recession


Virksomhed: Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning
Universitet: Danmarks Designskole/Center for Designforskning
Projekttitel: Netværksbaseret innovation udforsket gennem åbne designlaboratorier i kulturinstitutioner


Virksomhed: 3XN
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakademi
Projekttitel: Parametri i Praksis, Generativ Performance i Arkitektur


2009 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Rambøll Management Consulting (Attractor part)
Universitet: AU
Projekttitel: Om mening. En fænomenologisk-hermeneutisk gentænkning af coaching- og organisationsudviklingsteorien


Virksomheder: Oticon A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Innovating with Pre-Users of Medical Devices (PhD Hum)


Virksomheder: MindLab
Universitet: AU
Projekttitel: Motivation til innovation – et antropologisk perspektiv på offentlig-privat innovation


Virksomhed: Holscher Architects
Universitet: The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture
Projekttitel: Landscaped Urbanity: Re-thinking interaction between landscape and city architecture


Virksomhed: VKR Holding A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Sustainable House of the Future – Active House 2020


Virksomhed: Konsulenthuset Cubion A/S
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Æstetiske læringsmiljøer - integrering af æstetik i læringsmiljøer på baggrund af brugerinvolvering


Virksomhed: Alexandra instituttet
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Changing Atmospheres in Interaction Design


2008 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: JJW Arkitekter
Universitet: Det Kongelige danske Akademis Arkitektskole
Projekttitel: Complex surfaces: Sound and space defining surfaces in architecture


Virksomheder: Kommunikationsforum
Universitet: KU
Projekttitel: Ideudviklingens kommunikative orden


Virksomheder: Netminers ApS
Universitet: KU
Projekttitel: PartoftheWeb.COM


Virksomheder: Moesgård Museum
Universitet: AU
Projekttitel: Åndebesættelse og troshelbredelse i Ægypten: En audiovisuel antropologisk undersøgelse af ægypteres erfaring af det usynlige


Virksomheder: Grundtvig-Akademiet
Universitet: KU
Projekttitel: Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv


Virksomheder: Dialogcentret Danmark
Universitet: AU
Projekttitel: Sandhed og Dialog - En teologisk undersøgelse af sandhedens rolle i religionsmødet hos Johannes Aagaard


Virksomheder: Horsens kommune
Universitet: AU
Projekttitel: Rollekonflikter og meningsfuldhed i den offentlige plejesektor.


Virksomheder: The Art Exhibit Group (ARTEG)
Universitet: KU
Projekttitel: Powerplay and collaboration - udstillingssamarbejder på tværs


Virksomheder: PenSam Liv forsikringsaktieselskab
Universitet: AU
Projekttitel: Engagement og selv-forhold – kan medarbejderen indfri det moderne arbejdes krav om engagement og samtidig bevare sig selv?


Virksomheder: Columbus IT
Universitet: AU
Projekttitel: “En implementering af et forretningssystem slutter aldrig“ – IT virksomheders udfordring


Virksomheder: MindLab
Universitet: AU
Projekttitel: Fremtid, faglighed og fleksibilitet: Antropologisk metode som drivkraft bag innovation på beskæftigelsesområdet


2007 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Danfoss A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Capturing a wisp of smoke - a linguistic approach to intellectual Properety and trademarks


Virksomheder: Coloplast
Universitet: KU
Projekttitel: En undersøgelse af Coloplast, Danfoss & TrygVestas CSR-politik


Virksomheder: TDC A/S / (TDC Totalløsninger A/S, Privat, Salg og Kundeservice)
Universitet: HHÅ
Projekttitel: Work Embedded e-Learning. Bridging the gap between learning and work to optimize the learning effect and enhance performance and organizational learning


Virksomheder: SALT-Danmark
Universitet: SDU
Projekttitel: ”Leg med ilden – organisationskulturelle casestudies i pentekostale trosfællesskabers udvikling af problematiske omverdensrelationer”


Virksomheder: Den Danske Diakonissestiftelse
Universitet: KU
Projekttitel: Eksistentielle og åndelige fænomeners betydning hos patienter med kronisk hjerte-/lungesygdom


Virksomheder: Middelfart Sparekasse
Universitet: Ark. Århus
Projekttitel: Strategisk design - fra kompleks retorisk strategi til persuasiv kommunikations- og oplevelsesdesign


Virksomheder: Ib Lindholm A/S
Universitet: AUC
Projekttitel: Strategisk indretning af kontorarbejdspladser – om indretning som et ledelsesmæssigt værktøj i vidensvirksomheder


Virksomheder: Lundgaard & tTanberg Arkitektfirma
Universitet: Ark. Kbh.
Projekttitel: Revitalisering af Teglmuren


Virksomheder: Irma A/S
Universitet: DPU
Projekttitel: Erhvervsetologi; et studie af organisk rummelighed i sociale relationer


Virksomheder: Areopagos
Universitet: AU
Projekttitel: Mellem cyber- og sognekirke. En empirisk og teoretisk analyse af distribution og brug af danske kristendomsformidlende internetsider


Virksomheder: Advice A/S Ledelses- og Kommunikationsrådgivning
Universitet: KU
Projekttitel: Den svage organisationsfilosofi


Virksomheder: NRGI a.m.b.a
Universitet: AUC
Projekttitel: Energiforsyning i et spændingsfelt - en analyse af NRGi's virksomhedsdrift under hastigt ændrede vilkår


2006 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Udviklingskonsulenterne ApS
Universitet: AUC
Projekttitel: Særligt dynamiske udvilingsøjeblikke i ledergruppers udvikling - et multicasestudie af øjeblikke der ændrer personer, teams og forretning


Virksomheder: Gabriel A/S
Universitet: ARK.ÅR
Projekttitel: Anvendte tekstilers emotionelle værdier - undersøgelse og formidling af sanselige kvaliteter ved tekstiler i en tværfaglig kontekst


Virksomheder: Dansk Bibel-Institut
Universitet: KU
Projekttitel: Forsynslære og theodicé ifølge "open Theism"


2005 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Middelfart Sparekasse
Universitet: HHÅ
Projekttitel: Ledelse af selvorganiserende praksis


Virksomheder: Nordisk Film A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Danskproduceret tv set med udenlandske briller: Udenslandske seeres og medieprofessionelles opfattelse af danskproduceret tv i den hjemlige sendeflade


Virksomheder: Right Kjaer & Kjerulf
Universitet: CBS
Projekttitel: Lederudvikling - effekt og virkemidler


Virksomheder: Dansk Arkitektur Center
Universitet: KU
Projekttitel: Ideen om det særligt danske i dansk arkitektur


Virksomheder: Dansk Handel & Service
Universitet: KU
Projekttitel: Shoppingkulturens konsekvenser for det attraktive bymiljø


Virksomheder: Nordea
Universitet: DPU
Projekttitel: Fra engagement til innovation - et spørgsmål om coaching


Virksomheder: Novo Nordisk A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Characterization of pancreatic islet B-cell formation i deabetic animals receiving new treatment modalities for diabetes


Virksomheder: Moesgård Museum
Universitet: AU
Projekttitel: I museumsmaskinen - en undersøgelse af aktuelle udviklinger på etnografiske museer


Virksomheder: Human House A/S
Universitet: AUC
Projekttitel: Kvantificering af Den tredelte ansvarsforståelse - en empirisk undersøgelse af de tre forpligtelsers mulige validitet


2004 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Microsoft Denmark
Universitet: DPU
Projekttitel: Learning Scenarios with ICT


Virksomheder: DISPUK
Universitet: HHÅ
Projekttitel: En formativ evaluering af systemisk organisationskonsulentatio: Hvordan skabes effekten? Et case-studie funderet på CMM-teorien


Virksomheder: Advice A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Videndeling gennem videnportaler


Virksomheder: SLA Landscape Architects
Universitet: University of Cambridge
Projekttitel: Landscapes in the City - Towards an Urban Landscape Architecture


Virksomheder: Amnesty International, Danmark
Universitet: RUC
Projekttitel: Den Omsorgsfulde og Teknologiske Død


Virksomheder: AstraZeneca Danmarks A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Patientens ret til information vs makroøkonomiske hensyn indenfor sundhedssystemet


Virksomheder: TDC A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Corporate dannelse - om koblingen mellem HR og branding i TDC


Virksomheder: Wienerberger A/S
Universitet: ARK.KBH
Projekttitel: Blokmurværkets Atkitektoniske Potentiale


2003 Humanistiske og arkitektoniske projekter


Virksomheder: Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling
Universitet: Tronhjem Fiskerihøjskole
Projekttitel: Komplementariet, konsensus og konflikt: Om forholdet mellem fiskeri og forvaltning


Virksomheder: Odder Museum
Universitet: SDU
Projekttitel: Det kommercielle museum: kulturhistorisk forskning som kommercielt forretningsområdet ved Odder Museum


Virksomheder: Mikro Værkstedet A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Sprogundervisning i et IT-pædagogisk perspektiv

 

Senest opdateret 19. maj 2020