Gå til indhold

Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter

Godkendte veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter 2013-2008

2013 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion
Universitet: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Projekttitel: Tidlig diagnosticering af postpartum dysgalactia syndrome hos søer.


Virksomhed: CO-RO Food A/S  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab/Mejeriteknologi
Projekttitel: Understanding stabilizer functionality in soft drink concentrates 


Virksomhed: Intervet Danmark A/S  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og heste
Projekttitel: Economic benefit of control of infectious diseases in swine and cattle, with emphasis on the use of vaccines


Virksomhed: Taconic Europe A/S  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Projekttitel: Humanized mice with a human gut microbiota


Kopenhagen Fur i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Center for Biological Sequences Analysis: Identifikation af risikofaktorer for spredning af ADV


2012 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: København Zoo/Copenhagen Zoo 
Universitet: Københavns universitet, Institut for Biologi
Projekttitel: Mate choice profiling – a novel method to improve breeding success in zoo kept animals


Virksomhed: HedeDanmark A/S 
Universitet: Københavns universitet, Istitut for Skov & Landskab
Projekttitel: Short rotation coppice biomass - production optimization and environmental impact


Virksomhed: Kopenhagen Fur  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Patologi
Projekttitel: Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af sår hos mink med henblik på udvikling af et klassifikationssystem til optimering af sår management


Virksomhed: Lattec I/S   
Universitet: Københavns Universitet, Dept. Of Large Animal Sciences: Production and health
Projekttitel: Development of an early warning system of the fragility of the individual cows by identification of patterns in specific multiple parameters


Virksomhed: Københavns Energi A/S    
Universitet: Københavns Universitet, Skov & Landskab
Projekttitel: Energi i hverdagen: forbrugspraksisser og forandringspotentialer


Virksomhed: Nordic Seed A/S - part of DLA Group  
Universitet: Aarhus University Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi - Pesticidforskning og Miljøkemi
Projekttitel: Improvement of resistance against Septoria Leaf Blotch caused by the fungus Mycosphaerella in Danish winter wheat cultivars


2011 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Videncentret for Landbrug - Landbrug og Fødevarer
Universitet: KU
Projekttitel: Skadedyr monitering og –varsling med rapsjordloppen som model dyr


Virksomhed: AgroTech A/S– Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation
Universitet: AU
Projekttitel: Urters indflydelse på metabolismen af fedtsyrer i vommen hos malkekøer og effekten heraf på mælkens fedtsyreindhold


Virksomhed: Teknologisk Institut - DMRI
Universitet: AU
Projekttitel: Dokumentation af velfærd for svin på slagtedagen - fastlæggelse af kontrolpunkter og indikatorer egnede til automatisk registrering og fremtidig dokumentation af dyrevelfærd


Virksomhed: Zoologisk Have / Copenhagen Zoo
Universitet: KU
Projekttitel: The snake spectacle as a model for contact lenses –functional, morphological and pathological characterization.


Virksomhed: Danisco Genencor
Universitet: AU
Projekttitel: Xylanases to improve the nutritional value of high fibre diets based on corn and wheat DDGS


Virksomhed: Højgård Hestehospital A/S
Universitet: AU
Projekttitel: Fysisk træning af konkurrenceheste: betydning for hesten præstationsevne og mentale status


2010 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Cleanfield ApS
Universitet: KU
Projekttitel: Optimization of remediation protocol for petroleum hydrocarbon-contaminated soil by monitoring abundance, activity and diversity of degrader bacteria


Virksomhed: Gubra Aps
Universitet: KU
Projekttitel: Drug target discovery and validation


Virksomhed: Videncenter for Landbrug, Kvæg
Universitet: AU
Projekttitel: Produktionsfunktioner og modeller til beregning af økonomisk optimalt foderniveau til højtydende malkekøer i Skandinavien


Virksomhed: Landbrug & Fødevarer
Universitet: KU
Projekttitel: Årsager til reduceret sædkvalitet hos danske Yorkshire orner


Virksomhed: Landbrug & Fødevarer
Universitet: KU
Projekttitel: Klinik, epidemiologi og diagnostik ved diarre hos grise med særligt fokus på neonatal perioden


Virksomhed: VikingGenetics
Universitet: AU
Projekttitel: Genomisk selektion i mindre malkekvægpopulationer – eksemplificeret ved modeludvikling og simuleringsstudie for Dansk Jersey


Virksomhed: AgroTech A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Rodvækst og vandfordeling i grønne vægge


Virksomhed: Arla Foods
Universitet: KU
Projekttitel: New Generation of Milk Protein Products to Protect Human Intestinal Cells-Use of Proteomics for Studying the Effects of a New Generation of Milk Protein Products on Human Intestinal Cell Transcription


Virksomhed: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, Dansk Kvæg
Universitet: KU
Projekttitel: Sund ernæring af nykælvede malkekøer baseret på automatisk registrering af drøvtygning


Virksomhed: CLAAS Agrosystems
Universitet: AU
Projekttitel: Real-time optimal path planning for co-operating units in large scale harvesting operations


Virksomhed: Toms Gruppen A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Novel fermentation processes for the production of high quality cocoa


Virksomhed: Videncenter for Landbrug, Dansk Kvæg
Universitet: KU
Projekttitel: Smerte hos køer: klovliderlsers velfærdsmæssige betydning.


Virksomhed: ARLA Foods
Universitet: KU
Projekttitel: Bioaktiv mælk til at modne og beskytte tarmsystemet


2009 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Chr. Hansen A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Matching coagulant and starter cultures as a new concept to optimize cheese ripening.


Virksomhed: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Universitet: AU
Projekttitel: Organisatoriske tilblivelsesprocesser i det landbrugsindustrielle kompleks: interorganisatorisk samarbejde mellem landbrug og myndigheder om integreret naturressourcehåndtering.


Virksomhed: Palsgaard A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Afklaring af de fysisk-kemiske egenskaber i langtidsholdbare, piskbare olie-i-vand emulsioner


Virksomhed: FOSS Analytical A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Fast Spectroscopy to Predict the Nutritional Status of Crops / Hurtig spektroskopi til bestemmelse af afgrøders ernæringsstatus


Virksomhed: Chr. Hansen A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Chymosin and casein - understanding the activity and substrate specificity of chymosin at the molecular level


2008 - Veterinære og jordbrugsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Arla Foods amba
Universitet: AU
Projekttitel: Greenhouse Gas Emissions in Milk and Dairy Product Chains


Virksomhed: Arla Foods amba
Universitet: KU
Projekttitel: Yellow Cheese in a New Innovative Way


Virksomhed: SKOV A/S
Universitet: AU
Projekttitel: Svovlforbindelsers betydning for lugtgener fra svineproduktion


Virksomhed: Chr. Hansen
Universitet: KU
Projekttitel: Exopolysaccharide producing lactic acid bacteria. Their physiology and effect on microstructure in milk products


Virksomhed HedeDanmark A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Dyrkning af pil til energi i Danmark - udvikling af et økonomisk- og miljømæssigt bæredygtigt dyrkningssystem

Senest opdateret 19. maj 2020