Gå til indhold

Forskeruddannelsesbevillingen 2008 - Samfinansierede stipendier

Ud af 134 ansøgninger til samfinansierede stipendier er det besluttet at yde støtte til 66 ansøgninger. Der er søgt om i alt 1.490 stipendiedele, og der er bevilget de 330 stipendiedele, der var opslået.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens direktør har truffet afgørelse vedrørende ansøgninger om støtte til forskeruddannelsesaktivitet under § 19.42 i finansloven.

Bevillingen udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning. Ministeren har delegeret tilskudskompetencen til Forsknings- og Innovationsstyrelsens direktør.

Koordinationsudvalget for Forskning har anmodet Det Frie Forskningsråd om faglig rådgivning i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

I de nedenstående oversigter tages der generelt forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.


Projekttitel: Geometry and Mathematical Physics School - Co-financing of PhD-stipends
Bevillingsmodtager: Andersen, Jørgen Ellegaard
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 10
Bevilget beløb: kr 6.187.500


Projekttitel: Forskerskolen i Livslang Læring
Bevillingsmodtager: Andersen, Linda Lundgaard
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 5
Bevilget beløb: kr 3.093.750


Projekttitel: QNLO:Quantum and Non-Linear Optics
Bevillingsmodtager: Andersen, Ulrik Lund
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Ph.d.-stipendier for forskeruddannelsesprogram i endokrinologi
Bevillingsmodtager: Bach, Lise Wogensen
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogrammet: Danish PhD School of Molecular Metabolism
Bevillingsmodtager: Beck-Nielsen, Henning
Institution: Syddansk Universitet
Antal stipendiedele: 9
Bevilget beløb: kr 5.568.750


Projekttitel: samfinansierede ph.d.stipendier til nye samarbejdsprojekter mellem Kemisk Institut og hhv. LIFE(KU), DTU og Pharma(KU).....
Bevillingsmodtager: Bendix, Jesper
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: DCAMM Research School. 5 PhDprojects within applied mathematics. mechanics and scientific computing
Bevillingsmodtager: Bendsøe, Martin Philip
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogrammet KLINIK (specialiseret klinik diagnostik og avanceret terapi)
Bevillingsmodtager: Berendt, Mette
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Co-financed PhD-stipends in nanoscience for PhD projects under the interdisciplinary PhD graduate programme, iNANOschool
Bevillingsmodtager: Besenbacher, Flemming
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 14
Bevilget beløb: kr 8.662.500


Projekttitel: Co-financed ph.d. scholarships for the FIRST Research School
Bevillingsmodtager: Birkedal, Lars
Institution: IT-universitet i København
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Samfinansierede ph.d. projekter inden for Copenhagen Graduate School of Nanoscience and Nanotechnology"
Bevillingsmodtager: Bjørnholm, Thomas
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 14
Bevilget beløb: kr 8.662.500


Projekttitel: 3R-Residual Resources Research
Bevillingsmodtager: Christensen, Thomas Højlund
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 5
Bevilget beløb: kr 3.093.750


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogram: Research School in Animal Nutrition and Physiology
Bevillingsmodtager: Chwalibog, André
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Research Programme for Biotechnology (FOBI) application for three-parts stipends
Bevillingsmodtager: Collinge, David B.
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 12
Bevilget beløb: kr 7.425.000


Projekttitel: Embedded domain-specific programming languages and Next generation geospatial modeling
Bevillingsmodtager: Damgård, Ivan Bjerre
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogram i Chemical and Biochemical Engineering: Molecular Product and Process Technology
Bevillingsmodtager: Dam-Johansen, Kim
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 8
Bevilget beløb: kr 4.950.000


Projekttitel: International Research Education Programme for Soil Technology And inter-disciplinary Research in Soil and Environmental Sciences STAiR"
Bevillingsmodtager: de Jonge, Lis Wollesen
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Ansøgning om samfinansierede stipendier til det nationale forskeruddannelsesprogram i folkesundhedsvidenskab
Bevillingsmodtager: Diderichsen, Finn
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Udvikling af professionsuddannels som organisatorisk læring
Bevillingsmodtager: Elkjær, Bente
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogrammet RAPH- Animal Production and Health
Bevillingsmodtager: Enevoldsen, Carsten
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Towards High-Performance Converged Wireless Communication Systems
Bevillingsmodtager: Fleury, Bernard
Institution: Aalborg Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Ph.d.fellowships for Graduate Program of Environmental Stress Studies
Bevillingsmodtager: Forbes, Valery
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Program for samfinansierede ph.d.-stipendier. Forskerskolen SLIP
Bevillingsmodtager: Gislason, Henrik
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Neurovidenskabeligt forskeruddannelsesprogram
Bevillingsmodtager: Gjedde, Albert
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 5
Bevilget beløb: kr 3.093.750


Projekttitel: Multidisciplinary PhD-stipends within The International Doctoral School in Biomedical Science an Engineering
Bevillingsmodtager: Graven-Nielsen, Thomas
Institution: Aalborg Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: From Environmental Biogeochemistry to Cleantech - a RECETO integrated environmental research programme
Bevillingsmodtager: Hansen, Hans Christian Bruun
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 5
Bevilget beløb: kr 3.093.750


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogram i Polymer Science og Technology
Bevillingsmodtager: Hassager, Ole
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Ansøgning om samfinansierede stipendier til The Danish Research School on Molecular Mechanisms o Disease ( MoMeD)
Bevillingsmodtager: Helin, Kristian
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 7
Bevilget beløb: kr 4.331.250


Projekttitel: Samfinansierede stipendier til organisations- og ledelsesforskning
Bevillingsmodtager: Horst, Maja
Institution: Copenhagen Business School
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Husdyrsundhed, velfærd og ernæring
Bevillingsmodtager: Ingvartsen, Klaus Lønne
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Der søges om økonomisk støtte til to samfinansierede phd stipendier: 1) Kystfiskeriets ny organisationsformer og oplevelsesøkonomiske potentialer; 2) The Danish Model" in a European Context - between exceptionalism ans universal impact"
Bevillingsmodtager: Ivarsson, Søren
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 1
Bevilget beløb: kr 618.750


Projekttitel: Cross-Institutional Research Projects in Innovative Organic Food and Farming
Bevillingsmodtager: Jensen, Henning Høgh
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Biological Sciences ved Aarhus Graduate School of Science
Bevillingsmodtager: Jensen, K. Thomas
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 8
Bevilget beløb: kr 4.950.000


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogammet FIVA
Bevillingsmodtager: Jensen, Karsten Høgh
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Graduate School of Integration, Production and Welfare
Bevillingsmodtager: Jensen, Peter
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Organisk kemi i mennesket
Bevillingsmodtager: Jørgensen, Karl Anker
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Drug Research Academy - a research education programme at The Faculty of Pharmaceutical Science, University of Copenhagen
Bevillingsmodtager: Kastrup, Jette Sandholm
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 7
Bevilget beløb: kr 4.331.250


Projekttitel: Samfinansierede stipendier til forskeruddanelsesprogrammet i biostatistik
Bevillingsmodtager: Keiding, Niels
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Faglig læsning og skrivning i grundskole og på erhvervsuddannelser
Bevillingsmodtager: Kruse, Søren
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: Perception og orientering med lyd og hørelse
Bevillingsmodtager: Larsen, Ole Næsbye
Institution: Syddansk Universitet
Antal stipendiedele: 5
Bevilget beløb: kr 3.093.750


Projekttitel: IT Everywhere - ITMAN graduate school programme
Bevillingsmodtager: Larsen, Rasmus
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: 4 samfinansierede stipendier
Bevillingsmodtager: Lassen, Inger
Institution: Aalborg Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Membrane Transporters and Receptors
Bevillingsmodtager: Leipziger, Jens
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Danish Hydrogen and Fuel cell Academy - HyFC
Bevillingsmodtager: Linderoth, Søren
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: Forskeruddannelse i molekykær biofysik. Samfinansiering af 10 stipendier
Bevillingsmodtager: Mouritsen, Ole G.
Institution: Syddansk Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Enhanced research and synergy in the built environment
Bevillingsmodtager: Møller, Jacob Steen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Det nationale forskeruddannelsesprogram LabMed
Bevillingsmodtager: Nexø, Ebba
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering
Bevillingsmodtager: Nielsen, Per Halkjær
Institution: Aalborg Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Forskerskolen i Genmedicin
Bevillingsmodtager: Nielsen, Peter Eigil
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 7
Bevilget beløb: kr 4.331.250


Projekttitel: Ph.d. education of graduates within basic and clinical immunology and related areas
Bevillingsmodtager: Nissen, Mogens Holst
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 9
Bevilget beløb: kr 5.568.750


Projekttitel: Samfinansierede stipendier: Molekylærbiologi, Aarhus Universitet
Bevillingsmodtager: Nissen, Poul
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 8
Bevilget beløb: kr 4.950.000


Projekttitel: Pain and Coping in the Religious Mind
Bevillingsmodtager: Nørager, Troels
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 1
Bevilget beløb: kr 618.750


Projekttitel: Politiske institutioner, politiske kommunikation og borgernes politiske holdninger og deltagelse
Bevillingsmodtager: Nørgaard, Asbjørn Sonne
Institution: Syddansk Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: Samfinansierede stipendier i sprogvidenskab
Bevillingsmodtager: Nørgård-Sørensen, Jens
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Innovation in cultural heritage communication
Bevillingsmodtager: Otto, Ton
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Ph.d.-stipendier i Forskeruddannelsesprogram i Klinisk Onkologi
Bevillingsmodtager: Overgaard, Jens
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Samfinansierede ph.d.-stipendier til Dansk Forskeruddannelsesprogram i Filosofi, ide´-og Videnskabshistorie, PHIS
Bevillingsmodtager: Pedersen, Stig Andur
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Forskeruddannelsesprogram: Røntgen og neutroner til bæredygtig energi (XNE)
Bevillingsmodtager: Poulsen, Henning Friis
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: PhD-stipendier indenfor international økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, mikroøkonometri, tidsserie-og finansiel økonometri
Bevillingsmodtager: Rasmussen, Bo Sandemann
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 8
Bevilget beløb: kr 4.950.000


Projekttitel: Klimapædagogik og Uddannelse for bæredygtig udvikling(UBU) i udviklingslandene, herunder samspillet mellem skole, lokalsamfund og nationale strategier
Bevillingsmodtager: Rasmussen, Jens
Institution: Aarhus Universitet
Antal stipendiedele: 3
Bevilget beløb: kr 1.856.250


Projekttitel: Tværfagligt forskningsprojekt i arkæologisk og mentalitetshistorisk undersøgelse af Østersøregionens borge, magt og mentalitet i middelalderen (500-1500)
Bevillingsmodtager: Richard, Anne Birgitte
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 1
Bevilget beløb: kr 618.750


Projekttitel: Klimaforandringer, energi, og retlig regulering
Bevillingsmodtager: Rytter, Jens Elo
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000


Projekttitel: 3 tværfaglige områder: Virtuel sundhedskommunikation, Museal ledelses- og oplevelseskommunikation og Visuel oplevelsesdesign
Bevillingsmodtager: Schrøder, Kim Christian
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 2
Bevilget beløb: kr 1.237.500


Projekttitel: FOOD Samfinansierede stipendier 2008
Bevillingsmodtager: Skibsted, Leif H.
Institution: Københavns Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: Globaliseringens effekter og Innovation i den offentlige sektor- ny velfæred- nye styreformer
Bevillingsmodtager: Sørensen, Eva
Institution: Roskilde Universitet
Antal stipendiedele: 6
Bevilget beløb: kr 3.712.500


Projekttitel: DAWE - Danish Academy in Wind Energy
Bevillingsmodtager: Sørensen, John Dalsgaard
Institution: Aalborg Universitet
Antal stipendiedele: 4
Bevilget beløb: kr 2.475.000