Bevillingsoversigter 2008

Viser 1-30 af 36 resultater
Rumforskning – Forskningsrådet for Natur og Univers
Publiceringsdato 14. januar 2008 Bevillinger 2008
Støtte til informationsvirksomhed om rummet 2008
Publiceringsdato 19. januar 2008 Støtte til informationsvirksomhed om rummet
Det Strategiske Forskningsråds programkomite for individ, sundhed og samfund - Klinisk forskning - Bevilgede sager 2008
Publiceringsdato 02. februar 2008
Ludomaniprogrammet
Publiceringsdato 08. februar 2008 2008
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2008
Publiceringsdato 06. april 2008 Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2008
Forskningsrådet for Natur og univers - maj 2008
Publiceringsdato 13. maj 2008 Bevillinger i forbindelse med rådsmødet den 6. maj 200
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Publiceringsdato 16. maj 2008 Bevillinger forår 2008
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom - forår 2008
Publiceringsdato 16. maj 2008 Forår 2008
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion - maj 2008
Publiceringsdato 23. maj 2008 Bevillinger maj 2008
Forskningsrådet for Natur og Univers - bevillinger forår 2008
Publiceringsdato 04. juni 2008 Bevillinger i forbindelse med rådsmødet den 2. juni 2008
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion - juni 2008
Publiceringsdato 17. juni 2008 Bevillinger juni 2008
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger forår 2008
Publiceringsdato 08. juli 2008 Bevillingsoversigt for 1. januar 2008 til 30. juni 2008
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation - august 2008
Publiceringsdato 19. september 2008 Bevillinger august 2008
Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2008
Publiceringsdato 09. oktober 2008 Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i marts 2008
Bevillinger fra FNU i forb. med ansøgningsfrist den 1. september 2008
Publiceringsdato 16. oktober 2008 Nedenfor er listet de ansøgninger, som Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) har besluttet at yde støtte til i forbindelse med rådsmødet den 6. oktober 2008.
Nye bevillinger til nationale innovationsnetværk
Publiceringsdato 04. november 2008 Oversigt over bevillinger til Videnskabsministeriets nye nationale innovationsnetværk.
Forskningsrådet for Natur og Univers - Bevillinger november 2008
Publiceringsdato 07. november 2008 Af oversigten herunder fremgår de projekter, som Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) under Det Frie Forskningsråd har besluttet at støtte på sit møde 3. og 4. november 2008.
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion – 7. november 2008
Publiceringsdato 12. november 2008 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) under Det Frie Forskningsråd (DFF) modtog i efteråret 2008 ca. 60 ansøgninger om støtte til Post.Doc.-stipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 137.000,00 mio.kr.
Bevillinger fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation – november 2008
Publiceringsdato 21. november 2008 Alle bevillingsbreve vil blive udsendt snarest.
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom - Bevillinger efterår 2008
Publiceringsdato 26. november 2008 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS) under Det Frie Forskningsråd modtog pr. 1. september 2008 727 ansøgninger om støtte til et samlet ansøgt beløb på ca. 2,3 mia. kr.
Forskeruddannelsesbevillingen 2008 - Samfinansierede stipendier
Publiceringsdato 01. december 2008 Ud af 134 ansøgninger til samfinansierede stipendier er det besluttet at yde støtte til 66 ansøgninger. Der er søgt om i alt 1.490 stipendiedele, og der er bevilget de 330 stipendiedele, der var opslået.
Forskeruddannelsesbevillingen 2008 - Internationale ph.d.-stipendier
Publiceringsdato 01. december 2008 Ud af 33 ansøgninger til internationale ph.d.-stipendier er det besluttet at yde støtte til 24 ansøgninger.
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion i Det Frie Forskningsråd - 25. – 27. november 2008
Publiceringsdato 01. december 2008 Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger om forskningsprojekter og Kvindelige forskningsledere, som Forskningsrådet for Teknologi og Produktion i Det Frie Forskningsråd har besluttet at yde støtte til i forbindelse med rådets efterårsuddeling den 25. - 27. november 2008.
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv - Bevillinger efterår 2008
Publiceringsdato 01. december 2008 Bevillingsoversigt for 1. juli 2008 til 31. december 2008
Programkomiteen for Transport og Infrastruktur - Bevillinger 2008
Publiceringsdato 02. december 2008 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Transport og Infrastruktur har i sin 2008-uddeling givet 2 bevillinger på i alt ca. 30 mio. kr.
Bevillinger fra Forskningsrådet for Natur og Univers - december 2008
Publiceringsdato 05. december 2008 Af oversigten herunder fremgår de projekter, som Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) under Det Frie Forskningsråd har besluttet at støtte på sit møde 1. december 2008.
Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier – bevillinger i 2008
Publiceringsdato 05. december 2008 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier har i sin 2008-uddeling givet 18 bevillinger på i alt ca. 175 mio. kr.
Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd - Bevillinger 2008
Publiceringsdato 05. december 2008 Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd modtog i foråret 2008 fase 1-ansøgninger fra 70 forskergrupper med et samlet ansøgt beløb på 1.003 mio. kr.
Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Uddannelse og Kompetenceudvikling - Bevillinger 2008
Publiceringsdato 14. december 2008 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Uddannelse og Kompetenceudvikling har i sin 2008-uddeling givet 5 bevillinger på i alt ca. 46 mio. kr.
Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Det Kreative og Innovative Samfund – bevillinger i 2008
Publiceringsdato 15. december 2008 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Det Kreative og Innovative Samfund har i sin 2008-uddeling givet 3 bevillinger på i alt ca. 42 mio. kr.