Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Bevillinger forår 2008

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) under Det Frie Forskningsråd modtog i foråret 2008 116 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på ca. 133 mio. kr.
Nedenfor finder du en liste over de ansøgninger, som FKK har besluttet at yde støtte til i forbindelse med rådets forårsuddeling i maj 2008.

Efter ansøgningstidspunktet er der kommet nye regler for beregning af overhead. Bevillinger, der administeres institutioner, som skal følge reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets Budgetvejledning, tillægges et overheadbidrag på 35 % af rådets andel af de direkte udgifter. De beløb, FKK bevilger i foråret 2008, indeholder derfor et overheadbidrag på 35 %.

Navnene på de personer, der ud over den almindelige bevilling vil få en eliteforskerpris, vil først blive offentliggjort i begyndelsen af 2009. Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil tage kontakt til hver enkelt prismodtager. Prisen indgår ikke i de nedennævnte beløb, men vil blive tillagt i form af en tillægsbevilling.

Der tages forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan ske ændringer, fx hvis der er opnået støtte fra anden side, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Forskernetværk


Projekttitel: Lyd som kunst - lyd i historien. Lyd som kultur - lyd i teorien
Bevillingsmodtager: Michelsen, Morten
Institution: Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 432.000,00
Projekttitel: The Indian Ocean as a Visionary Area: Post-Multiculturalist Approaches to culture and Globalisation
Bevillingsmodtager: Kaarsholm, Preben
Institution: Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter
Bevilget beløb: kr 700.000,00
Projekttitel: Cultures of Republicanism
Bevillingsmodtager: Holm, Isak Winkel
Institution: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 500.000,00
Projekttitel: Diskrimination, ret og etik. Om Diskrimination i retssystemer
Bevillingsmodtager: Ryberg, Jesper
Institution: Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter
Bevilget beløb: kr 417.000,00
Projekttitel: Latinos: Forskernetværk om Migration og Transnationalisme i USA
Bevillingsmodtager: Magnussen, Anne
Institution: Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 150.000,00

Apparaturer og teknikker til humanistisk forskning


Projekttitel: Afkodnings- og opmærksomhedshiearkisk undersøgelse af forbrugeres forståelse i købssituationen af verbale og nonverbale designelementer på fødevareetiketter
Bevillingsmodtager: Smith, Viktor
Institution: Center for Kommunikation, Copenhagen Business School
Bevilget beløb: kr 169.000,00
Projekttitel: OMIS - Optical Music Interpretation System - færdiggørelse af æstetisk arbejdsinterface til professionel test
Bevillingsmodtager: Brandorff, Steffen Ejnar
Institution: Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 179.000,00
Projekttitel: Sikring af arkæologiske genstandes stabilitet via målinger af vandsorption og ledningsevne i konserverede genstand
Bevillingsmodtager: Jensen, Poul
Institution: Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet
Bevilget beløb: kr 147.000,00

Forskningsophold i udlandet


Projekttitel: Virtuel Babies: Health Communication and Digital Experiences
Bevillingsmodtager: Kroløkke, Charlotte Halmø
Institution: Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 222.000,00
Projekttitel: Schleiermacher på dansk
Bevillingsmodtager: Grove, Peter
Institution: Institut for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 159.000,00
Projekttitel: Fra Metropol til Megaby - et komparativt studie aaf Le Corbusiers 'Plan Voisin de Buenos Aires' og Rem Koolhaas kritiske begreb 'The generic city'
Bevillingsmodtager: Bjerrum, Peter
Institution: Kunstakademiets Arkitektskole
Bevilget beløb: kr 143.000,00

Videnskabelige konferencer


Projekttitel: Nordic Network on Psychology and Law
Bevillingsmodtager: Thomsen, Yvonne
Institution:
Bevilget beløb: kr 24.000,00
Projekttitel: International Society of Religion, Literature and Culture's 14th Conference: Breaking the Norms - Reception, Transformation and Transgression in 17.-19. October 2008
Bevillingsmodtager: Nielsen, Kirsten
Institution: Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 60.000,00
Projekttitel: Care and conservation of manuscripts - 11th international seminar
Bevillingsmodtager: Driscoll, Matthew James
Institution: Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 40.000,00
Projekttitel: Otherness and the Arts. Global Conference on Interdisciplinary Approaches to Otherness and Alterity in Literature, Film and Culture
Bevillingsmodtager: Mortensen, Peter
Institution: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 40.000,00
Projekttitel: The Epistemology of Liberal Democracy - free speech, disagreement and common belief
Bevillingsmodtager: Kappel, Klemens
Institution: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 40.000,00
Projekttitel: European Rural-Urban Relations. The Interaction of Rural and Urban Worlds from Greco-Roman Antiquity to the 21st Century
Bevillingsmodtager: Poulsen, Bjørn
Institution: Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 28.000,00
Projekttitel: EAAE/ARCC 2008, Changes of paradigms in the basic understanding of architectural research: Arschitectural research and digital world
Bevillingsmodtager: Beim, Anne
Institution: Kunstakademiets Arkitektskole
Bevilget beløb: kr 60.000,00
Projekttitel: Surviving Ourselves: The Human Condition
Bevillingsmodtager: Hendricks, Vincent F.
Institution: Institut IX, Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter
Bevilget beløb: kr 40.000,00
Projekttitel: Language, Culture, and Mind III" SDU/Odense"
Bevillingsmodtager: Hougaard, Gitte Rasmussen
Institution: Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 60.000,00

Postdocstipendier


Projekttitel: Overvågning i byens rum - persuasivitet, socialitet og etik.
Bevillingsmodtager: Albrechtslund, Anders
Institution: Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 710.000,00
Projektbeskrivelse: Vores viden om overvågning i byens rum er underbelyst. Særligt spørgsmål om overvågningens påvirkning af adfærd og dens etiske konsekvenser mangler vi svar på. Dette forskningsprojekt skal belyse sådanne spørgsmål og generelt bidrage til at udvikle forståelsesrammen omkring overvågning
Projekttitel: Rundt om bogen. En boghistorisk og litteraturhistorisk undersøgelse af bogomslagets indvirkning på den kritiske konstruktion af det litterære værk
Bevillingsmodtager: Andersen, Tore Rye
Institution: Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.467.000,00
Projektbeskrivelse: Projektet vil udvikle en litterær metode, der på tværdisciplinær vis integrerer boghistoriens og litteratursociologiens interesse for materielle aspekter med den traditionelle litteraturvidenskabs fokus på værkets betydning og fortolkning.
Projekttitel: Fælles forståelse mellem læger og patienter?
Bevillingsmodtager: Nielsen, Søren Beck
Institution: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringer, DGCCS
Bevilget beløb: kr 1.503.000,00
Projektbeskrivelse: Der findes samtaleformer, hvor det er særlig vigtigt for deltagerne at forstå hinanden. Én af dem er samtalen mellem læger og patienter. Dette projekt vil gennem sprogvidenskabelig interaktionsanalyse undersøge, hvordan læger og patienter bærer sig ad med at opnå fælles forståelse om patientens lidelser og hvilke problemer, der er forbundet hermed.
Projekttitel: Markering af tid på grønlandsk med særlig fokus på aspekt og fremtid
Bevillingsmodtager: Trondhjem, Naja Blytmann
Institution: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.652.000,00
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at opstille regler for fremtids- og aspektuelle suffikser ved samspil mellem verbalstammen, suffikserne imellem, samspil med modi og samspil med tidsadverbialer. Projektet vil endvidere opstarte et webbaseret undervisningsmateriale i grønlandsk som fremmedsprog.
Projekttitel: Knowledge in Social Contexts (Viden i Sociale Kontekster)
Bevillingsmodtager: Gerken, Mikkel
Institution: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.478.000,00
Projektbeskrivelse: Projektet omhandler emner inde for social epistemologi (erkendelsesteori). Social epistemologi udgør den del af erkendelsesteorien, som angår sociale aspekter af viden og begrundelse. Traditionelt har social epistemologi udgjort et lille emne inden for erkendelsesteorien, men i de senere år er disciplinen blevet en stadig vigtigere del af den internationale debat.
Projekttitel: Causation in context: a philosophical and empirical investigation into contextual determinants of causation and causal judgment
Bevillingsmodtager: Steglich-Petersen, Asbjørn
Institution: Institut for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.459.000,00
Projektbeskrivelse: Mange videnskabelige områder sigter efter at afdække kausale sammenhænge, men der er stadig store huller i vores viden om, hvordan vi fælder kausale domme, og hvad det vil sige, at der er en kausal sammenhæng mellem faktorer. Dette projekt vil undersøge betydningen af kontekst for kausalitet og forsøge at løse en række specifikke problemer om kausalitet ved inddragelse af kontekst-teorien.
Projekttitel: Time and Eternity in the Theology of Icon
Bevillingsmodtager: Cvetkovic, Vladimir
Institution: Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.486.000,00
Projektbeskrivelse: This research will explore how the concepts of time and eternity are employed in the Byzantine iconographic tradition and will correlate them with the main streams of the Byzantine philosophy of time.
Projekttitel: Politik, antipolitik og historie i dannelsen af moderne politiske kulturer
Bevillingsmodtager: Nygaard, Bertel
Institution: Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.510.000,00
Projektbeskrivelse: Projektet vil undersøge opfattelser af politik i Danmark og Europa i årene 1830-48. Den hidtidige forskning i periodens politiske teorier og begreber har hovedsageligt interesseret sig for de standpunkter, der på den ene eller anden måde placerede sig inden for den politiske sfære. Dermed har man stort set forbigået, hvordan det nye politiske liv gav anledning til betydelig uenighed og kritik..
Projekttitel: Fra djævlebesættelse til psykisk sygdom. En kulturhistorisk analyse af sekulariseringen gennem tidens forståelse af de besatte og de gale, 1615-1792
Bevillingsmodtager: Kallestrup, Louise Nyholm
Institution: Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.499.000,00
Projektbeskrivelse: Blandt lærde eksisterede i det 17. og 18. århundrede to opfattelser af årsagen til galskab; en religiøs, hvor den gale blev anset for besat af djævelen, og en medicinsk, hvor galskaben blev anset for en sygdom i kroppen. Projektet undersøger disse ændringer i tidens opfattelser af besættelser og galskab.
Projekttitel: Rural Islamic Syria: Dynamic interaction between a natural and constructed landscape
Bevillingsmodtager: McPhillips, Stephen Alexander
Institution: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.640.000,00
Projektbeskrivelse: This project will examine the nature of interaction between different interfaces within Islamic Syrian society: rural and urban, nomadic and sedentary, and Christian and Muslim, as well as evaluate the evidence for interregional contact and continuity from the preceding antique era.
Projekttitel: Language and Liberation: Translating Buddhism for the 21st Century
Bevillingsmodtager: Doctor, Andreas
Institution: Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.463.000,00
Projektbeskrivelse: Projektet præsenterer centrale elementer i den moderne overførsel af buddhismen til vesten og forsøger at frembringe en dybere og mere nuanceret forståelse af de bredere sociale, politiske og religiøse processer, der udfoldes i mødet mellem forskelligartede kulturer og trosretninger.
Projekttitel: Fremtidens rationale mellem planer og kanoner. Kulturhistoriske antagelser om individ og fremtid i dansk skolepædagogik 1945-2008
Bevillingsmodtager: Øland, Trine
Institution: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.607.000,00
Projektbeskrivelse: Projektets formål er at undersøge fremtidsforestillinger i dansk velfærdsstatslig skolepædagogik i perioden 1945-2008. Det overordnede spørgsmål er: Hvordan manifesterer og transformerer fremtidsforestillinger sig i skolepædagogikken som kulturhistorisk fænomen, og hvilke legitime individualiseringsformer gør disse forestillinger mulige?
Projekttitel: The Allocation of Visual Attention to Related Objecys During Object Naming
Bevillingsmodtager: Mortensen, Linda
Institution: Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 733.000,00
Projektbeskrivelse: This project concerns the coordination of visual and linguistic processes in speech production. Research has shown that speakers naming sets of objects attend to an object prior to fixation – while seeing it extrafoveally. It is not clear, however, what triggers the shift of attention to a new object.
Senest opdateret 23. oktober 2013