Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2008 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom - Bevillinger efterår 2008

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom - Bevillinger efterår 2008

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS) under Det Frie Forskningsråd modtog pr. 1. september 2008 727 ansøgninger om støtte til et samlet ansøgt beløb på ca. 2,3 mia. kr.

Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger, som rådet har besluttet at yde støtte til i forbindelse med sin efterårsuddeling 2008. Der tages forbehold for såvel trykfejl som eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Med hensyn til bevillinger til postdoc-stipendier gælder, at disse foreløbig er angivet med et gennemsnitsbeløb på 600.000 kr. til løn og drift pr. år, hvortil kommer administrationsbidrag eller overhead. Det endelige beløb kan derfor være mindre.

Oversigten indeholder grundbevillinger til dem, der har søgt om DFF´s pris "Ung Eliteforsker". Navnene på de personer, der ud over den almindelige bevilling vil få en eliteforskerpris, vil først blive offentliggjort senere. Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil tage kontakt til hver enkelt prismodtager. Prisen indgår ikke i de nedennævnte beløb, men vil blive tillagt i form af en tillægsbevilling. 


Projekttitel: 11-year follow-up of the Danish National Birth Cohort. Phase I: Questionnaire-based phenotyping and completion of bio-bank
Bevillingsmodtager: Andersen, Anne-Marie Nybo
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Mekanistiske og regulatoriske aspekter af Ca-ATPasesr og P4-type ATPaser belyst ved mutationsanalyse
Bevillingsmodtager: Andersen, Jens Peter
Institution: Institut for Fysiologi og Biofysik
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: COBRA (Copenhagen Obesity Risk Assessment study) En undersøgelse af effekten af transfedtsyrer på abdominal fedme samt risikomarkører for udvikling af type 2 diabetes og hjertekarsygdom
Bevillingsmodtager: Astrup, Arne Vernon
Institution: Institut for Human Ernæring, KVL
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Identifikation og beskrivelse af potentielle biomarkører, der kan relateres til kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), fra de øvre og nedre luftveje: fokusering på tidlig KOL diagnose
Bevillingsmodtager: Bagatolli, Luis Alberto
Institution: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Kaffe og koffeinmetabolitters betydning for fosteret
Bevillingsmodtager: Bech, Bodil Hammer
Institution: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: The impact of oral polio vaccine at birth on overall mortality: A randomised trial
Bevillingsmodtager: Benn, Christine Stabell
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: PCSK9 transgenic minipigs created by somatic cell nuclear transfer: preclinical animal models of hypersholesterolemia and atherosclerosis
Bevillingsmodtager: Bentzon, Jacob Fog
Institution: Hjertemedicinsk afdeling B, Skejby Sygehus
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: The epidemiology and Possible Viral Origin of Merkel Cell Carcinoma
Bevillingsmodtager: Biggar, Robert J.
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Regulation of beta cell proliferation and apoptosis by growth factors of the TGF-B family
Bevillingsmodtager: Billestrup, Nils
Institution: Steno Diabetes Center
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Genome Wide Association Study on Asthma Exacerbations in Children and Young Adults
Bevillingsmodtager: Bisgaard, Hans
Institution: Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood - The Danish Pediatric Asthma Center
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Diet, diabetes and heart disease among the Inuit
Bevillingsmodtager: Bjerregaard, Peter
Institution: Statens Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Rac1 function in skin inflammation
Bevillingsmodtager: Brakebusch, Cord
Institution: Biomedicinsk Institut, BRIC
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Nye farmakokinetiske aspekter af CYP2C19, 17
Bevillingsmodtager: Brøsen, Kim
Institution: Klinisk Farmakologi, IST, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Udredningsstrategier for patienter mistænkt for colon irritabile
Bevillingsmodtager: Bytzer, Peter
Institution: Medicinsk Afd., Køge Sygehus
Bevilget beløb: kr 621.478


Projekttitel: Phototoxic effect of functionalized biological nanotubes on cells infected with Leishmaniasis
Bevillingsmodtager: Castillo, Jaime
Institution: DTU Nanotek - Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Fysiologiske, morfologiske og patofysiologiske studier af renal receptormedieret endocytose, lysosomal biogenese og proteinuriske tilstande
Bevillingsmodtager: Christensen, Erik Ilsø
Institution: Anatomisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.822.500


Projekttitel: Forbedring af adenovirus induceret vaccinesvar
Bevillingsmodtager: Christensen, Jan Pravsgaard
Institution: IMMI, Panum Instituttet, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Minimal invasive procedures for nerurogenic bowel dysfunction
Bevillingsmodtager: Christensen, Peter
Institution: Kirurgisk afdeling P
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Social inequality and cancer survival - studies of social position and stage of cancer, access to treatment and prognostic outcomes after a cancer disease
Bevillingsmodtager: Dalton, Susanne Oksbjerg
Institution: Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 800.000


Projekttitel: Preclinical evaluation of Ndrg1, Integrin, beta 1 and Ecto-5'nucleotidase as potential cancer drug targets.
Bevillingsmodtager: Ditzel, Henrik J.
Institution: Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Epiretinal fibrose, effekt af tidlig kirurgi
Bevillingsmodtager: Dornonville de la Cour, Morten
Institution: Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
Bevilget beløb: kr 1.173.691


Projekttitel: Identifikation af genetisk variation i det kromosomale locus 1q14 som er koblet med høj IgE niveau og atopisk sygdom, allergi og astma
Bevillingsmodtager: Eiberg, Hans
Institution: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Database on mammography, breast cancer
Bevillingsmodtager: Euler-Chelpin, My von
Institution: Institute of Public Health, University of Copenhagen
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Predicting responders to a neck excercise intervention
Bevillingsmodtager: Falla, Deborah
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Identification and regulation of phosphorylation despendent aquaporin-2 binding proteins
Bevillingsmodtager: Fenton, Robert A.
Institution: Institute of Anatomy, University of Aarhus
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in groups and Duloxetine in Health anxiety disorder treatment. A randomized controlled trial
Bevillingsmodtager: Fink, Per
Institution: Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Studies Towards CPP-Promoted Marcromolecular Drug Delivery
Bevillingsmodtager: Franzyk, Henrik
Institution: Institut for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Fakultet, KU
Bevilget beløb: kr 904.500


Projekttitel: Cardiac Consequences if Transglutaminase-2 Dysregulation in Vivo
Bevillingsmodtager: Frederiksen, Mark Aplin
Institution: Bevilget beløb: kr 600.000


Projekttitel: Development of nasopharyngeal carcinoma - the interaction between viral and dietary risk factors
Bevillingsmodtager: Friborg, Jeppe
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Bakterielovervækst, inflammation og udvikling af ventrikelcancer
Bevillingsmodtager: Friis-Hansen, Lennart
Institution: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.545.000


Projekttitel: Characterisation of the renal acid/base handling in mice lacking the a- and b- isoforms of the anion-exchanger AE2
Bevillingsmodtager: Frische, Sebastian
Institution: Anatomisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 472.500


Projekttitel: Identifikation og Karakterisering af Protein Kinasen RSK som et nyt Drug Target i Cancer
Bevillingsmodtager: Frödin, Morten
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 1.012.500


Projekttitel: Molecular physiology of obstructive nephropathy
Bevillingsmodtager: Frøkiær, Jørgen
Institution: Klinisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.390.500


Projekttitel: Vitamin D3 og vitamin D receptorens rolle i regulering af immunsystemets T celler
Bevillingsmodtager: Geisler, Carsten
Institution: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: DICAPES - The Diabetes Cardiovascular Pharmacoepidemiology Survey A large scale pharmacoepidemiological study of diabetes and cardiovascular disease
Bevillingsmodtager: Gislason, Gunnar Hilmer
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.582.080


Projekttitel: Modulation of exogenous L-DOPA derived dopamine in a unilaterally lesioned animal model With Parkinson's Disease and L-DOPA -Induced dyskinesia
Bevillingsmodtager: Gjedde, Albert
Institution: PET Centret, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.030.000


Projekttitel: Disturbances in the reward processes in schizophrenia and its relation to depamine activity: A longitudinal study in antipsychotic-naïve first-episode schizophrenic patients
Bevillingsmodtager: Glenthøj, Birte Yding
Institution: Psykiatrisk Center Glostrup, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Vps10p-domain receptors in synaptic plasticity and neuronal survival
Bevillingsmodtager: Glerup, Simon
Institution: Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Identifivation of rare genomic variants contributing to the molecular pathogenesis of common forms of obesity, type 2 diabetes and hypertension
Bevillingsmodtager: Grarup, Niels
Institution: Bevilget beløb: kr 1.800.000


Projekttitel: TS HYPE - Turner syndrom & hypertension; et dobbelt blindet randomiseret interventionsstudie
Bevillingsmodtager: Gravholt, Claus Højbjerg
Institution: Medicinsk afd. M, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Assessment of Neuroplasticity induced by Therapeutic FES
Bevillingsmodtager: Grey, Michael James
Institution: Institut for Neurovidenskab & Farmakologi, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Histone Chaperones in Maintenance of Histone-Based Information during DNA Replication: A Key Process in Securing Genetic and Epigenetic Inheritance
Bevillingsmodtager: Groth, Anja
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Resequencing amyloidosis genes in 10.500 individuals to identify mutations affecting risk of ischemic heart disease, other disease and mortality in the general popilation
Bevillingsmodtager: Hansen, Anne Tybjærg
Institution: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.545.000


Projekttitel: Epigenetic cross-talk linking histone modifications to DNA methylation and cell fate decisions
Bevillingsmodtager: Hansen, Klaus H.
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Receptor interaction and cellular signalling by type III IFN's; a potential for clinical use?
Bevillingsmodtager: Hartmann, Rune
Institution: Afd.f. Molekylær Biologi, Science Park, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Innovative, genetiske gain-of-function musemodeller til påvisning af centrale protein kinasers rolle i cancer, diabetes, inflammation, hypertension og andre vigtige sygdomme
Bevillingsmodtager: Hauge, Camilla
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Identification of genes involved in epigenetic control of neural differentiation and their role in gliobastomas
Bevillingsmodtager: Helin, Kristian
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Den århusianske fødselskohortes biobank
Bevillingsmodtager: Henriksen, Tine Brink
Institution: Pædiatrisk afdeling A, Skejby Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Opdatering af Scandinavian Donation and Transfusion (SCANDAT) databasen
Bevillingsmodtager: Hjalgrim, Henrik
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: A multidisciplinary search for the myeloid leukemic stem cell
Bevillingsmodtager: Hokland, Peter
Institution: Medicinsk-hæmatologisk Afdeling B, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.081.500


Projekttitel: Molecular and cellular events in type 1 diabetes pathogenesis
Bevillingsmodtager: Holmberg, Dan
Institution: Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: The ghrelin and the GPR39 receptors as regulators of metabolic funktions
Bevillingsmodtager: Holst, Birgitte
Institution: Institut for Neurovidenkab og Farmakologi
Bevilget beløb: kr 3.521.154


Projekttitel: Gut hormones curing diabetes
Bevillingsmodtager: Holst, Jens Juul
Institution: Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Inkretinhormonernes rolle i sukker- og fedtmetabolismens fysiologi analyseret ved vævsspecifik manipulation af deres produktion og perifere effekter
Bevillingsmodtager: Holst, Jens Juul
Institution: Biomedicinsk Institut
Bevilget beløb: kr 1.215.000


Projekttitel: Adenovirus vektor baserede vacciner. Et koncept til virus, bakterier og parasitter
Bevillingsmodtager: Holst, Peter Johannes
Institution: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Prevention of neurodegenerative disorders: New indications for old drugs
Bevillingsmodtager: Hviid, Anders Peter
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 540.000


Projekttitel: Laser-assisted drug delivery in a porcine model
Bevillingsmodtager: Hædersdal, Merete
Institution: Dermato-venerologisk Afd. D, Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 243.000


Projekttitel: Molecular pharmacology studies of nicotinic cetylcholine receptors and GABA receptors
Bevillingsmodtager: Jensen, Anders Asbjørn
Institution: Institut for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Fakultet, KU
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Dysregulering af actin-cytiskelettet som fællestræk i muskulær insulin resistens - effekten af akut og kronisk muskelarbejde
Bevillingsmodtager: Jensen, Thomas Elbenhardt
Institution: Institut for Idræt, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Soluble CD18 as a biomarker in spondylarthropathy
Bevillingsmodtager: Jensen, Thomas Vorup
Institution: Inst. for Medicinsk Mikrobiologi & Immunologi, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 949.050


Projekttitel: Control of Cancer Cell Survival by LEDGF/p75
Bevillingsmodtager: Jäättelä, Marja Helena
Institution: Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 1.500.000


Projekttitel: Insulinfølsomhed og substratmetabolisme hos raske unge mænd efter akut EPO behandling
Bevillingsmodtager: Jørgensen, Jens Otto Lunde
Institution: Medicinsk afd. M, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.081.500


Projekttitel: Den Danske HCV sekvensdatabase
Bevillingsmodtager: Jørgensen, Louise Bruun
Institution: Virus BL-3 laboratoriet - Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Cysteine cathepsins as therapeutical targets in breast cancer
Bevillingsmodtager: Kallunki, Tuula Anneli
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 1.200.000


Projekttitel: Effekt af forgrenede aminosyrer og L-ornithin-L-aspartat på organismens ammoniak-omsætning hos leversyge og raske undersøgt med PET/CT
Bevillingsmodtager: Keiding, Susanne
Institution: PET Centret, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Molekylær kortlægning af tonsillernes bakterieflora ved sundhed og sygdom
Bevillingsmodtager: Kilian, Mogens
Institution: Inst. for Medicinsk Mikrobiologi & Immunologi, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Application of nucleic acid based therapeutics targeting uPA and PAI-1 in oral squamous cell carcinomas
Bevillingsmodtager: Kjems, Jørgen
Institution: Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Posttraumatic hypopituitarism - incidens and predictors, and its occurence after blast injury
Bevillingsmodtager: Klose, Marianne Christina
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.854.000


Projekttitel: Kognitiv funktion, 5-HT4 receptoren og beta-amyloid ved Alzheimers og affektiv sygdom
Bevillingsmodtager: Knudsen, Gitte Moos
Institution: Center for Integrated Molecular Brain Imaging
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Undersøgelse af socioøkonomiske forhold hos patienter med Turner syndrom, Klinefelter syndrom, triple X syndrom, XYY syndrom og væksthormonmangel. Et registerstudie
Bevillingsmodtager: Krag, Kirstine Stochholm
Institution: Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 618.000


Projekttitel: Cancer stem cells in brain tumors: prognostic, predictive and therapeutic potential?
Bevillingsmodtager: Kristensen, Bjarne Winther
Institution: Afdeling for Klinisk Patalogi, Odense Universitetshospital
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Cognition and crossmodal plasticity in the human brain following visual loss
Bevillingsmodtager: Kupers, Ron
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Betydningen af Gener, familiemiljø og individuelt Miljø for udvikling af insulinresistens-syndromet og abdominal adepositas og hermed associerede Kardiovaskulære risikofaktorer (GEMINAKAR) - et longitudinelt tvillingstudie
Bevillingsmodtager: Kyvik, Kirsten Ohm
Institution: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Taurinhomeostase i native, carcinome og multidrug-resistente celler
Bevillingsmodtager: Lambert, Ian Henry
Institution: Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Splejsningsvarianter af alfa-synuclein og deres betydning for udvikling af Parkinson's sygdom
Bevillingsmodtager: Larsen, Knud
Institution: Institut for Genetik og Bioteknologi
Bevilget beløb: kr 540.000


Projekttitel: Purinergic Signalling in the Kidney
Bevillingsmodtager: Leipziger, Jens
Institution: Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: The relationship of physical activity, obesity and metabolic biomarkers to the development of asthma and allergy
Bevillingsmodtager: Linneberg, Allan
Institution: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Functional characterization of novel genome caretakers identified via high-content microscopy screen
Bevillingsmodtager: Lukas, Claudia
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 1.350.000


Projekttitel: The role of HER4 in estrogen responsive and in antiestrogen restistant human breast cancer
Bevillingsmodtager: Lykkesfeldt, Anne Elisabeth
Institution: Afdeling for Brystkræft, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: kr 1.050.000


Projekttitel: Marginal vitamin C deficiency and neonatal brain development
Bevillingsmodtager: Lykkesfeldt, Jens
Institution: Department of Disease Biology
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Den antropologiske samling ved Antropoligisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut. 10.000 års menneskeligt væv
Bevillingsmodtager: Lynnerup, Niels
Institution: Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 580.500


Projekttitel: Characterization of the Epstein-Barr virus encoded chemokine vCCL5 and the two Cytomegalovirus encoded chemokines vCXCL1 and vCXCL2
Bevillingsmodtager: Lüttichau, Hans Rudolf
Institution: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Bevilget beløb: kr 1.174.200


Projekttitel: Molecular pharmacology and in vivo action of benztropines: new insights into mechanisms underlying cocaine reward
Bevillingsmodtager: Løland, Claus Juul
Institution: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Resolution of type 2 diabetes after bariatric surgery
Bevillingsmodtager: Madsbad, Sten
Institution: Klinik for Endokrinologi, Medicinsk Center, Hvidovre Hospital
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Pathways of force transmission in human tendon
Bevillingsmodtager: Magnusson, Peter
Institution: Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Investigating female reproductive characteristics using large-scale meta-analyses of whole genome scans
Bevillingsmodtager: Melbye, Mads
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 1.350.000


Projekttitel: Mekanismer og biologiske markører ved migrænse belyst vha. funktionel MRI
Bevillingsmodtager: Messoud, Ashina
Institution: Neurologisk Afd. N, Glostrup Hospital
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Acetylcholin alpha7 nikotine receptorers betydning for arbejdshukommelse og opmærksomhed
Bevillingsmodtager: Mikkelsen, Jens Damsgaard
Institution: Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Effekt af erythropoietin på depressive symptomer og neurokognitive deficit ved behandlingsresistent depression og ved unipolar eller bipolar lidelse i remitteret fase - et proof of concept studie
Bevillingsmodtager: Miskowiak, Kamilla Woznica
Institution: Kompetencecenter for affektive lidelser
Bevilget beløb: kr 1.854.000


Projekttitel: HIV infektion of det innate immunsystem: mekanismer for viral genkendelse og aktivering af inflammation
Bevillingsmodtager: Mogensen, Trine Hyrup
Institution: Regionshospitalet Herning, Medicinsk Afd.
Bevilget beløb: kr 1.314.971


Projekttitel: Antimicrobial peptide resistance in bacterial pathogens
Bevillingsmodtager: Molin, Søren
Institution: DTU Biosys - Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Mental disorders and crime
Bevillingsmodtager: Mortensen, Preben Bo
Institution: Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Quantifying the Efficacy of Antiangiogenetic Agents in Normalizing Tumor Hemodynamics
Bevillingsmodtager: Mouridsen, Kim
Institution: Center for Functionally Integrative Neuroscience
Bevilget beløb: kr 257.500


Projekttitel: CD163 og akut myeloid leukæmi: diagnostiske og terapeutiske perspektiver
Bevillingsmodtager: Møller, Holger Jon
Institution: Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: A multicenter, double-blind, randomised study to assess the efficacy of 5-aminosalicylicacid and 6-mercaptopurine in maintaining remission in moderate to servere ulcerative colitis
Bevillingsmodtager: Nielsen, Annette Mertz
Institution: Hvidovre Hospital
Bevilget beløb: kr 515.000


Projekttitel: IGF-2 mRNA Binding Proteins (IMP) in Control of Gonadotropins and TSH
Bevillingsmodtager: Nielsen, Finn Cilius
Institution: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.545.000


Projekttitel: Cirkulation og hæmostase hos patienter med et abdominalt aorta aneurisme
Bevillingsmodtager: Nielsen, Henning Bay
Institution: Abdominalcentret, Anæstesiafdelingen 2041, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.320.000


Projekttitel: A randomised clinical trial of the effect of two years versus five years specialized assertive intervention for first episode psychosis
Bevillingsmodtager: Nordentoft, Merete
Institution: Psykiatrisk afd. E, Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 1.890.000


Projekttitel: High Sensitivity C-Reactive Protein in the Diagnosis and Prognosis of Cancer
Bevillingsmodtager: Nordestgaard, Børge Grønne
Institution: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Sygehus
Bevilget beløb: kr 824.000


Projekttitel: Structure and functional mechanisms of Ca2+ -ATPase and H+/K+-ATPase
Bevillingsmodtager: Olesen, Claus
Institution: Afd.f. Molekylær Biologi, Science Park, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Neuronal postassium channels: Subcellular localization, trafficking and protein interaction partners
Bevillingsmodtager: Olesen, Søren-Peter
Institution: Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Mitral regurgitation og myokardiefunktion
Bevillingsmodtager: Olsen, Lisbeth Høier
Institution: Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, KVL
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Obesogenic effects of in utero exposure to food born endocrine disrupting chemicals: longitudinal study with 20 years follow-up
Bevillingsmodtager: Olsen, Sjurdur Frodi
Institution: Division of Epidemiology
Bevilget beløb: kr 600.000


Projekttitel: Residual viræmi hos HIV smittede patienter - patogenese og klinisk betydning
Bevillingsmodtager: Ostrowski, Sisse Rye
Institution: Klinisk immunologisk afdeling, Blodbanken 2034
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Immune-glial interactions in brain injury
Bevillingsmodtager: Owens, Trevor
Institution: Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Development of a therapeutic vaccine against metastatic renal cell carcinoma
Bevillingsmodtager: Pedersen, Anders Elm
Institution: Institut for International Sundhed
Bevilget beløb: kr 1.080.000


Projekttitel: Murin leukemivirus-baserede cancermodeller
Bevillingsmodtager: Pedersen, Finn Skou
Institution: Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Role ofinorganic phosphate and type III phosphate transporters in early, late, and pathologic osteogenic differentiation
Bevillingsmodtager: Pedersen, Lene
Institution: Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Myocardial ischemia-reperfusion damage: roles of phospholipase iPLA2-VIA and the NA+/H+ exchanger, NHE1
Bevillingsmodtager: Pedersen, Stine Helene Falsig
Institution: Section for Cell and Developmental Biology
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Structure and regulation of the c-terminal tail of the Na+/H+ exchanger, NHE1: physiological roles for intrinsic disorder in an ion transport protein
Bevillingsmodtager: Pedersen, Stine Helene Falsig
Institution: Section for Cell and Developmental Biology
Bevilget beløb: kr 540.000


Projekttitel: The 6S study - Effect of hydroxyethyl starch 130/0.4 or crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis
Bevillingsmodtager: Perner, Anders
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: The oncopgenic fusion protein MLL-AF9 as a potential therapeutic target: A proof-of-concept study
Bevillingsmodtager: Porse, Bo Torben
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: SMARTEX-HF. A Multicenter Study of Mycocardial Recovery after Exercise Training in Heart Failure. Danish substudies of coronary flow reserve, metabolic fitness and pulsewave analyses
Bevillingsmodtager: Prescott, Eva
Institution: Kardiologisk Klinik (Y), Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 3.981.047


Projekttitel: Effekt af inotropika i det immature myokardium
Bevillingsmodtager: Ravn, Hanne Berg
Institution: Anæstesiologisk/intensiv afdeling I, Skejby Sygehus
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Hippocampus ved svær unipolar depression: Et postmortelt stereologisk studie af rumfang og celleantal
Bevillingsmodtager: Rosenberg, Raben
Institution: Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: The minor binding pocket - a major player in 7TM receptor activation
Bevillingsmodtager: Rosenkilde, Mette Marie
Institution: Institut for Neurovidenskab & Farmakologi, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.714.906


Projekttitel: Variability in Human Cerebral Blood Flow and Metabolism - causes and consequences
Bevillingsmodtager: Rostrup, Egill
Institution: Klinisk fysiologisk/nuklearmed. afd., Glostrup Hospital
Bevilget beløb: kr 1.081.500


Projekttitel: Targeted microarray studies of the impact of genetic polymorphisms on response to chemotherapy
Bevillingsmodtager: Schmiegelow, Kjeld
Institution: Pædiatrisk Klinik II, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Fysisk aktivitets betydning for den normale knogleremodelering - osteocytten som dirigent for knoglemetabolismen
Bevillingsmodtager: Schwarz, Peter
Institution: Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Geriatrisk/Reumatologisk Afdeling
Bevilget beløb: kr 1.081.500


Projekttitel: Probing the involvement of human dorsal premotor cortex in response selection - a combined TMS-brain mapping approach
Bevillingsmodtager: Siebner, Hartwig R.
Institution: Dansk Center for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital
Bevilget beløb: kr 1.545.000


Projekttitel: Kognitiv funktion og addiktion under opioid afvænning af kroniske smertepatienter henvist til tværfaglig smertebehandling
Bevillingsmodtager: Sjøgren, Per
Institution: Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, afs 7612
Bevilget beløb: kr 704.148


Projekttitel: Fysisk aktivitet som behandlingsform ved arbejdsbetinget trapezius myalgi: Intramuskulære mekanismers rolle i smertereduktion og funktionsforbedring
Bevillingsmodtager: Sjøgaard, Gisela
Institution: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 672.300


Projekttitel: Depression and Hippocampal Neurogenesis studied by PET in Living Brain
Bevillingsmodtager: Smith, Donald Frederick
Institution: Psykiatrisk Hospital i Århus
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Molekylærbiologiske markører ved ovariecancer
Bevillingsmodtager: Steffensen, Karina Dahl
Institution: Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.215.000


Projekttitel: Mitochondrial Genome Maintenance
Bevillingsmodtager: Stevnsner, Tinna Ventrup
Institution: Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Alcohol dehydrogenase genotype and drinking pattern during pregnancy in relation to health consequences in the offspring
Bevillingsmodtager: Strandberg-Larsen, Katrine
Institution: National Institute of Public Health
Bevilget beløb: kr 2.430.000


Projekttitel: Cellemolekylære mekanismer involveredet i initiering af muskelatrofi ved kortvarig immobilisering hos ældre og unge - betydningen af apoptose og satellitcelle aktivering
Bevillingsmodtager: Suetta, Charlotte
Institution: Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: the possible importance of dietary factors in early life for risk of epilepsy in childhood
Bevillingsmodtager: Sun, Yuelian
Institution: Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 810.000


Projekttitel: Biomechanics and motor control of scapular muscles in patients with neck shoulder pain compared to healthy controls and the effect of physical exercise A Randomized Controlled Trial design
Bevillingsmodtager: Søgaard, Karen
Institution: Institut for Idræt og Biomekanik
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Characterization of novel key regulators of the DNA damage checkpoint response
Bevillingsmodtager: Sørensen, Claus Storgaard
Institution: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Biocenter
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Serrated Polyps and Risk of Colorectal Cancer
Bevillingsmodtager: Sørensen, Henrik Toft
Institution: Klinisk Epidemiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Dissecting neuronal functions of SNAP-25 isoforms
Bevillingsmodtager: Sørensen, Jakob Balslev
Institution: Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Behandling af multipel sklerose med Trichuris suis æf: Effekt på sygdomsaktivitet og immunologisk virkningsmekanisme
Bevillingsmodtager: Sørensen, Per Soelberg
Institution: Neurocentret, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.030.000


Projekttitel: Antigendiversitet og funktion af rif-gener i malariaparasitten Plasmodium falciparum
Bevillingsmodtager: Theander, Thor G.
Institution: Center for Medicinsk Parasitologi
Bevilget beløb: kr 1.417.500


Projekttitel: Beskrivelse af immundefekt
Bevillingsmodtager: Thiel, Steffen
Institution: Inst. for Medicinsk Mikrobiologi & Immunologi, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 945.000


Projekttitel: Tumorterapi baseret på aktiv immunisering med adenovirale vektorer
Bevillingsmodtager: Thomsen, Allan Randrup
Institution: ISIM, KU, Panum Instituttet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Role of KChlP2 in heart failure and arrhythmogenesis
Bevillingsmodtager: Thomsen, Morten Bækgaard
Institution: Danish National Research Foundation Centre for Cardiac Arrhythmia
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: Genetisk indflydelse på discusdegeneration, discusprolaps og lænderygbesvær
Bevillingsmodtager: Tommerup, Niels
Institution: Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Timing af elektivt sectio - et randomiseret multicenter forsøg
Bevillingsmodtager: Uldbjerg, Niels
Institution: Gynækologisk/obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Genetiske polymorfiers betydning for det lipopolysakkarid stimulerede cytokinrespons
Bevillingsmodtager: Ullum, Henrik
Institution: Klinisk Immunologisk Afd. H:S Blodbank, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 721.000


Projekttitel: Affinity-directed tethering og ligands to 7TM receptors for study of activation mechanism and ligand binding, and as a drug discovery tool
Bevillingsmodtager: Ulven, Trond
Institution: Kemisk Institut, Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 675.000


Projekttitel: The Effect of Case Management in Complex Cancer Pathways (Effekt af forløbskoordinering til optimering af kræftforløb fra diagnose til afsluttet behandling)
Bevillingsmodtager: Vedsted, Peter
Institution: Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Somatostatins inhitoriske effekter på perifer GH signaltransduktion og GH-effekter - en positiv sidegevinst ved somatostatin-analog behandling af akromegali?
Bevillingsmodtager: Vestergaard, Esben Thyssen
Institution: Afd. for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Århus Sygehus
Bevilget beløb: kr 412.000


Projekttitel: Kronisk subklinisk inflammation som en betydende faktor vd udviklingen af atherosklerose og type 2 diabetes
Bevillingsmodtager: Vestergaard, Henrik
Institution: Endokrinologisk afdeling og forskningslaboratorium
Bevilget beløb: kr 824.000


Projekttitel: Sammenhænge mellem depression og kardiovaskulær sygdom hos førstegangsdeprimerede over 50 år
Bevillingsmodtager: Videbech, Poul
Institution: Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus
Bevilget beløb: kr 360.500


Projekttitel: Na, K-ATPase structure-function relationship and pathophysiology
Bevillingsmodtager: Vilsen, Bente
Institution: Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Funktioner af ikke kodende RNA
Bevillingsmodtager: Vinther, Jeppe
Institution: Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 472.500


Projekttitel: Mitokondriel adaptation til træning og deres kinetik ved celledeling
Bevillingsmodtager: Vissing, John
Institution: Neuromuskulær Forskningsenhed 3342
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Epigenetic regulation of the PGC-1a gene in diabetes and the metabolic syndrome by pre- and postnatal environmental factors
Bevillingsmodtager: Vaag, Allan
Institution: Steno Diabetes Center
Bevilget beløb: kr 700.000


Projekttitel: GENE-ENVIRONMENT INTERACTION AND EPIGENESIS IN DEPRESSION: Identification of biological markers and development of new treatments
Bevillingsmodtager: Wegener, Gregers
Institution: Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Genetic diagnostics of Schizophrenia
Bevillingsmodtager: Werge, Thomas
Institution: Sct. Hans Hospital
Bevilget beløb: kr 1.236.000


Projekttitel: Discovery of new infectious agents by metagenomic sequencing
Bevillingsmodtager: Willerslev, Eske
Institution: Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 2.025.000


Projekttitel: Epilepsy, Anti-epileptic Medications and the Risk of Cancer
Bevillingsmodtager: Wohlfahrt, Jan
Institution: Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget beløb: kr 540.000


Projekttitel: Faktorer der har betydning for UV induceret D-vitamin dannelse i huden målt som serum 25-(OH)D
Bevillingsmodtager: Wulf, Hans Christian
Institution: Dermato-venerologisk Afd. D, Bispebjerg Hospital
Bevilget beløb: kr 824.000


Projekttitel: Evaluation of the effect of Bezafibrate on muscle metabolism during exercise in patients with CPTII and VLCAD deficiency
Bevillingsmodtager: Ørngreen, Mette Cathrine
Institution: Neurocentret, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 360.500


Projekttitel: Homozygosity mapping til identifikation af nye gendefekter ved neurologiske sygdomme
Bevillingsmodtager: Østergaard, Elsebet
Institution: Klinisk Genetisk Afdeling, afsnit 4062, Rigshospitalet
Bevilget beløb: kr 1.081.500


Projekttitel: Osteoarthritis - improved therapy by drug targeting to the articular cartilage
Bevillingsmodtager: Østergaard, Jesper
Institution: Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.620.000


Projekttitel: Angelman syndrom i Danmark. Korrelation mellem genotype og fænotype
Bevillingsmodtager: Østergaard, John R.
Institution: Pædiatrisk afdeling A, Skejby Sygehus
Bevilget beløb: kr 721.000

Senest opdateret 23. oktober 2013