Gå til indhold

Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø - dansk-kinesisk forskningssamarbejde 2009

Dansk-kinesisk forskningssamarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi 2009

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

I 2009 afsatte Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø 15 mio. kr. til dansk-kinesiske projekter indenfor bæredygtig og vedvarende energi.

I efteråret 2009 modtog komiteen i relation hertil syv ansøgninger om et samlet ansøgt beløb på 36,4 mio. kr. og bevilgede på denne baggrund tre projekter.

Nedenfor er der en oversigt over programkomiteens tre bevillinger under dette initiativ.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de angivne beløb. Der kan således ske ændringer, fx hvis der er opnået støtte fra anden side, ligesom der kan være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Det Strategiske Forskningsråds sekretariat, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Kontaktpersoner findes i boksen til højre.


Projekttitel: Dynamic wind turbine model - from wind to grid (09-071588)
Bevillingsmodtager: Professor Zhe Chen, Aalborg Universitet
Øvrige danske partnere: DTU og Risø-DTU
Kinesiske partnere: Beijing Jiaotong University, Changzhou Railcar Propulsion Engineering Research Center, Zhong Neng Power-Tech Co., Ltd. og XEMC Windpower Co, Ltd.
Bevilget beløb: 5,2 mio. kr.
Samlet budget: 7,0 mio. kr.
Periode: 2010 - 2013


Projekttitel: Activating the Building Construction for Building Environmental Control (09-071598)
Bevillingsmodtager: Professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Øvrige danske partnere: DTU
Kinesiske partnere: Tsinghua University og Tianjin University
Bevilget beløb: 7,6 mio. kr.
Samlet budget: 8,4 mio. kr.
Periode: 2010 - 2012


Projekttitel: Optimization of solar space heating & water heating combisystems applied in buildings (09-071597)
Bevillingsmodtager: Lektor Simon Furbo, Danmarks Tekniske Universitet
Kinesisk partner: Beijing Solar Energy Research Institutte
Bevilget beløb: 4,0 mio. kr.
Samlet budget: 4,6 mio. kr.
Periode: 2010 - 2013