Bevillingsoversigter 2009

Viser 1-30 af 44 resultater
Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2009 - 1. runde
Publiceringsdato 02. juli 2008 Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i marts 2009
Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø - dansk-kinesisk forskningssamarbejde 2009
Publiceringsdato 19. januar 2009 Dansk-kinesisk forskningssamarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi 2009
Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for det Kreative og Innovative Samfund - bevillinger 2009
Publiceringsdato 25. januar 2009 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for det Kreative og Innovative Samfund har i 2009 uddelt i alt fem bevillinger til et samlet beløb på ca. 76 mio. kr.
Programkomiteen for Transport og Infrastruktur - Bevillinger 2009
Publiceringsdato 16. februar 2009 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Transport og Infrastruktur har i sin 2009-uddeling givet 2 bevillinger på i alt 26 mio. kr.
Det Strategiske Forskningsråds programkomité for uddannelse og kompetenceudvikling - Bevillinger 2009
Publiceringsdato 16. februar 2009 Programkomiteen for Uddannelse og Kompetenceudvikling har i 2009 uddelt ca. 67 mio. kr. inden for temaerne Uddannelsesforskning, Professionsuddannelsernes arbejdsfelt og Hvad virker? – evidens i praksis.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion - februar 2009
Publiceringsdato 23. februar 2009 Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2008 i alt 22 ansøgninger om støtte til Større forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 350 mio. kr.
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2009
Publiceringsdato 06. april 2009 Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2009
Bevillingsoversigt 2009 - KVUG
Publiceringsdato 29. april 2009 Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation - maj 2009
Publiceringsdato 14. maj 2009 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har besluttet at yde støtte til nedenstående ansøgninger ved rådets uddeling i maj 2009.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – maj 2009
Publiceringsdato 18. maj 2009 Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i foråret 2009 i alt 94 ansøgninger om støtte til Post-docstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 220 mio.kr.
Bevillinger Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - maj 2009
Publiceringsdato 19. maj 2009 Nedenfor angives de ansøgninger, som rådet på sit møde den 14. maj 2009 har besluttet at yde støtte til.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation – juni 2009
Publiceringsdato 01. juni 2009 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har besluttet at yde støtte til tre projekter under virkemidlet 'Kvindelige forskningsledere'.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers - juni 2009
Publiceringsdato 08. juni 2009 Af oversigten herunder fremgår de projekter, som Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) har besluttet at støtte på sit møde den 2. juni 2009.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion - juni 2009
Publiceringsdato 17. juni 2009 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) modtog i foråret 2009 ca. 230 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 1 mia.kr.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion - Kvindelige Forskningsledere 2009
Publiceringsdato 19. juni 2009 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) behandlede i foråret 2009 ca. 30 ansøgninger om støtte til Det Frie Forskningsråds fælles virkemiddel Kvindelige Forskningsledere. Det samlede ansøgt beløb søgt hos FTP beløb sig til ca. 155 mio. kr.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - Bevillinger til fire kvindelige forskningsledere
Publiceringsdato 22. juni 2009 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom har besluttet at yde støtte til fire projekter under virkemidlet 'Kvindelige forskningsledere'.
Programkomiteen for Uddannelse og Kompetenceudvikling - Oversigt over hvilke ansøgere der er inviteret til at indsende en endelig ansøgning - 2009
Publiceringsdato 22. juni 2009
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers - Kvindelige Forskningsledere 2009
Publiceringsdato 25. juni 2009 Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) behandlede i foråret 2009 knap 40 ansøgninger om støtte til Det Frie Forskningsråds fælles virkemiddel Kvindelige Forskningsledere. Det samlede ansøgte beløb hos FNU var ca. 200 mio. kr.
Det Strategiske Forskningsråd: Dansk-indisk samarbejde - bevilget projekt 2009
Publiceringsdato 27. juli 2009 I 2009 gav Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd for første gang en bevilling til et dansk-indisk forskningsprojekt.
Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø - Klima og Klimatilpasning - Bevillinger 2009
Publiceringsdato 08. oktober 2009 I foråret 2009 modtog Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø 9 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på ca. 116 mio. kr. inden for klima og klimatilpasning.
Ph.d.-stipendier fra 2001-2009 støttet af KVUG
Publiceringsdato 13. oktober 2009 Ph.d.-stipendier fra 2001-2009
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers - oktober 2009
Publiceringsdato 16. oktober 2009 Af oversigten herunder fremgår de projekter, som Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) har besluttet at støtte på sit møde den 5. oktober 2009.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - bevillinger forår 2009
Publiceringsdato 29. oktober 2009 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 givet nedenstående bevillinger. Oversigten inkluderer de bevillinger, som rådet gav ved sin forårsuddeling med ansøgningsfrist 1. marts 2009.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers - november 2009
Publiceringsdato 09. november 2009 Projekter som Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) har besluttet at støtte på sit møde den 2. november 2009.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – november 2009
Publiceringsdato 13. november 2009 Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2009 i alt 103 ansøgninger om støtte til Individuelle Postdocstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 260 mio.kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) - november 2009
Publiceringsdato 20. november 2009 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) modtog i efteråret 336 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på over 1 milliard kr.
347 mio. til strategisk forskning i sundhed, fødevarer og velfærd
Publiceringsdato 25. november 2009 Spændvidden er stor i de 18 projekter, der i dag får bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - november 2009
Publiceringsdato 25. november 2009 Nedenfor angives de ansøgninger fra ansøgningsfristen 1. september 2009, som rådet har besluttet at yde støtte til.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - bevillinger efterår 2009
Publiceringsdato 30. november 2009 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009 givet nedenstående bevillinger.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – december 2009
Publiceringsdato 04. december 2009 Det Frie Forskningsråd │Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2009 229 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på lidt over 1 mia. kr.