Gå til indhold

Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2009 - 1. runde

Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i marts 2009

Rådet for Teknologi og Innovation havde ved udløbet af fristen for ansøgningsrunden den 20. marts 2009 modtaget i alt 37 ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Rådet valgte at tilbyde medfinansiering til i alt otte nye innovationskonsortier.


Innovationskonsortiet: EMC-design

Målet for konsortiet er at optimere elektroniske komponenters evne til at fungere tilfredsstillende sammen.

Bevilget beløb: 5.876.760 kr.
Administrator: Delta


Innovationskonsortiet: IdeAl Surfaces

IdeAl Surfaces: Miljørigtigt genbrugsaluminium Konsortiet bag ”IdeAl Surfaces” ønsker at understøtte brugen af miljørigtigt genbrugsaluminium ved at videreudvikle materialet, så det giver en holdbar beskyttelse mod ridser og korrosion uden benyttelse af giftige kromatbbaserede konverteringsbelægninger.

Bevilget beløb: 7.098.000 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Energibesparende lette materialer til byggeriet

Dette konsortium sætter fokus på udvikling af mere energibesparende materialer til byggekomponenter gennem brug af nye fremstillingsmetoder og nye materialer.

Bevilget beløb: 10.902.550 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Dansk Mikrobryg

Teknologiske værktøjer til understøttelse af produktionskæden i danske mikrobryggerierKonsortiets hovedformål er, at udvikle viden og teknologiske værktøjer, der understøtter alle led i produktionskæden fra råvare til slutprodukt i danske mikrobryggerier.

Bevilget beløb: 12.000.000 kr.
Administrator: AgroTech


Innovationskonsortiet: NaKIM - Nano- og mikropartikler: karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi

Konsortiet ønsker at udvikle mere pålidelige målinger af partiklers størrelse, facon, dispersion, dækningsgrad, agglo-meratstørrelse, antal og kemiske egenskaber.

Bevilget beløb: 12.038.322 kr.
Administrator: DFM


Innovationskonsortiet: Center for industriel anvendelse af CT-scanning - CIA-CT: Avanceret 3D scanning for måling, kvalitetssikring og produktudvikling i industrien

Nye metoder kan gøre CT scanning til et avanceret udstyr for koordinatmåling i fremstillingsindustrienKonsortiet ønsker at udvikle nye metoder, hjælpeudstyr, kalibreringsnormaler, algoritmer, software mm., som kan gøre CT scanning til et avanceret udstyr for koordinatmåling i fremstillingsindustrien.

Bevilget beløb: 12.888.485 kr.
Administrator: Danmarks Teknisk Universitet


Innovationskonsortiet: NanoMorph

NanoMorph konsortiet sigter mod at skabe ny basisviden, der skal give forståelse for, hvordan struktur og overfladekemi ændrer farmaceutiske materialers opførsel under fremstillingen af lægemiddelformuleringer, samt påvirkninger af den biologiske virkning.

Bevilget beløb: 18.161.280 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Proteser: Reduktion af smerte og infektion

Proteser til reduktion af smerte og infektionKonsortiet ønsker at udvikle bedre metoder til påvisning og behandling af smerterne og infektionerne til glæde for både patienter og samfund.

Bevilget beløb: 18.485.207 kr.
Administrator: Teknologisk Institut