Gå til indhold

Multifunktionelle indkapslingssystemer (MultiCaps)

Konsortiets mål er at opbygge nye multifunktionelle indkapslingsteknologier, som gør det muligt for produkter med aktivstoffer at blive indtaget oralt, samtidig med at aktivstoffet udøver sin effekt det sted i kroppen, det er tiltænkt.

Budget: 35,8 mio. kr.
Tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation: 14,5 mio. kr.

Aktivstoffer med mange muligher

Effekten af konsortiets aktiviteter vil bidrage til at forbedre folkesundheden og befolkningens livskvalitet samt bremse samfundets hastigt stigende udgifter til behandling af blandt andet livsstilssygdomme. Resultaterne vil ses i sundhedssektoren, som vil kunne tilbyde et mere effektivt behandlingsforløb og samtidig reducere omkostninger til hospitalsophold og plejepersonale. Resultaterne kan også benyttes i fødevareindustrien, som får mulighed for at fremstille holdbare, velsmagende og sundhedsfremmende fødevarer til konkurrencedygtige priser. Dette kan på længere sigt have en gavnlig effekt på befolkningens generelle sundhed.

Gennem konsortiet opbygges et nationalt og internationalt netværk med den rette ekspertise, som kan tilbyde danske virksomheder den optimale teknologi ved behov for multifunktionel indkapsling i fremtiden. 

Konsortiets deltagere

Virksomheder:

Dansico, Zealand Pharma, Fluxome og FF Skagen.

Forskningsinstitutioner:

Syddansk Universitet (inklusiv Duke University) og Århus Universitet.

Rådgivnings- og videnspredningspart:

Teknologisk Institut

Kontaktperson:

Sektionsleder Tina Ahmt

E-mail: tina.ahmt@teknologisk.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013