Gå til indhold

Filer til bevillinger 2009

Center for Cellebiologisk Sygdomsanalyse
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 01:26

Udvikling af individualiseret behandling af patienters kræftsygdom kan betyde, at patienterne undgår nytteløs behandling, og at kostbare behandlingsmetoder kun reserveres til netop de patienter, som vil få gavn af dem.

Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfibre
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 02:45

Byggebranchen er udfordret på parametre som bæredygtighed, arbejdsmiljø, produktivitet og æstetik. Et af svarene på disse udfordringer er at etablere det nødvendige videngrundlag for mere udbredt brug af stålfiberarmeret beton.

Risk Management i Extended Enterprises
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 02:15

Danske virksomheder arbejder i stigende grad på tværs af internationale markeder. Den globale produktionsstruktur giver økonomiske og markedsmæssige fordele, men udsætter samtidig virksomhederne for flere risici og dermed potentielle udgifter.

Multifunktionelle indkapslingssystemer (MultiCaps)
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 02:10

Konsortiets mål er at opbygge nye multifunktionelle indkapslingsteknologier, som gør det muligt for produkter med aktivstoffer at blive indtaget oralt, samtidig med at aktivstoffet udøver sin effekt det sted i kroppen, det er tiltænkt.

Nanostrukturering af industrielt fremstillede produkter - Nanovation
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 02:40

Konsortiet bag NanoVation vil udvikle en værkstøjskasse til brug for nano-strukturering af overflader. Fokus rettes mod, hvordan materialer med nano-strukturerede overflader kan fremstilles billigere, mere præcist og i større serier end hidtil.

Børn - Øget velfærd og sundhed i børneinstitutioner
Af jsra — Senest opdateret 09. maj 2023 03:05

Daginstitutioner er i dag en kilde til stor smitteoverførsel mellem børn og til personale og familier. Rengøring og desinfektion i institutionerne er derfor af afgørende betydning for at kunne kontrollere store smittekilder i samfundet