Gå til indhold

Risk Management i Extended Enterprises

Danske virksomheder arbejder i stigende grad på tværs af internationale markeder. Den globale produktionsstruktur giver økonomiske og markedsmæssige fordele, men udsætter samtidig virksomhederne for flere risici og dermed potentielle udgifter.

Budget: 21,3 mio. kr.
Tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation: 9,2 mio. kr.

Udvidet styring af risiko

Konsortiet ønsker at afdække erfaringer med risikostyring og afprøve forskellige metoder til risikostyring i virksomheder. Målet er at sikre danske virksomheder en mere sikker ageren på de globale markeder.

Risici ved global produktion kan ikke undgås. Virksomheder har traditionelt rettet deres fokus mod risici forårsaget af finansielle, økonomiske og forsikringsrelaterede forhold. Men virksomhederne møder også mange andre og relativt ubeskrevne risikotyper. Det gælder f.eks. tab af produktionskapacitet og ressourcer på grund af uheld og ulykker, systemsammenbrud, fejlrapportering og produktionsfejl, men også udefra kommende ting som naturkatastrofer, terrorisme, osv. Alt sammen forhold der både kan modvirke økonomisk effektivitet og skade virksomhedernes omdømme.

Nye værktøjer

Virksomhederne mangler værktøjer til systematisk at vurdere disse risici. Konsortiet sætter derfor fokus på hvordan virksomheder i dag håndterer disse risici i praksis. Konsortiet ønsker endvidere at udvikle og afprøve forskellige risikostyringsmetoder og finde modeller for hvordan de bedst integreres i virksomhedernes ledelsesstruktur.

Tanken bag konsortiet er samlet, at virksomheder gennem systematisk kalkulering og styring af risici kan minimere deres tab og på den måde opnå en konkurrencemæssig fordel i et globalt marked.

Konsortiets deltagere

Virksomheder:

LEGO Systems A/S, Nordea Bank A/S, Alfa-Laval Copenhagen A/S, GoApplicate A/S, Elos-Pinol A/S og raaco international A/S. Herudover vil der i løbet af projektet blive inddraget 2 mindre virksomheder.

Forskningsinstitutioner:

Copenhagen Business School (Center for strategi & globalisering) og Syddansk Universitet (Institut for Marketing & Management).

Rådgivnings- og videnspredningspart:

Teknologisk Institut, produktion

Kontaktperson:

Centerchef Merete Nørby, Teknologisk Institut

E-mail: men@teknologisk.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013