Gå til indhold

Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfibre

Byggebranchen er udfordret på parametre som bæredygtighed, arbejdsmiljø, produktivitet og æstetik. Et af svarene på disse udfordringer er at etablere det nødvendige videngrundlag for mere udbredt brug af stålfiberarmeret beton.

Budget: 13,5 mio. kr.
Tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation: 6,3 mio. kr.

Bæredygtighed i byggebranchen

Stålfiberarmeret beton har potentiale både i forhold til reduceret energiforbrug og ressourceanvendelse og i forhold til nye designmuligheder i byggeriet.

En af grundene til at stålfiberarmeret beton ikke anvendes så ofte er bl.a. et mangelfuldt designgrundlag for stålfiberarmerede betonkonstruktioner, og et manglende videngrundlag indenfor stålfiberarmeret selvkompakterende beton. Konsortiet vil derfor opbygge, sprede og demonstrere designgrundlaget for mere udbredt anvendelse af stålfiberarmeret beton og forske i fiberorientering og fiberfordeling i stålfiberarmeret selvkompakterende beton. 

Bred deltagerkreds

Konsortiet dækker et bredt udsnit af aktører omfattende materialeleverandører, rådgivere, betonproducenter, producenter af måleudstyr, entreprenører, bygherrer, samt forsknings- og videnspredningsparter.

Konsortiets målgruppe er byggerierhvervet. Den nye viden og det nye designgrundlag vil kunne få gennemgribende effekter for design og udførelse af byggeriet langt udenfor konsortiedeltagerne, og dermed for brugerne af nyt byggeri. Samtidig indeholder stålfiberarmeret beton potentialer ift. eksempelvis reduktion af byggeriets CO2 belastning og afskaffelse af nedslidende arbejdsprocesser ved traditionel binding af armeringsjern.

Konsortiets deltagere

Virksomheder:

COWI A/S, MT Højgaard A/S, Unicon A/S, Aalborg Portland, Bekaert A/S, Convi Aps, Hi-Con A/S, Betonelementforeningen

Forskningsinstitutioner:

DTU Byg

Rådgivnings- og videnspredningsparter:

Teknologisk Institut

Kontaktperson: 

Teamleder Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut

E-mail: dma@teknologisk.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013