Gå til indhold

Nye metoder til integration af produkter og serviceleverancer i den maritime branche (PROTEUS)

Den danske maritime industri har (ligesom andre industrier) et traditionelt fokus på at levere produkter til deres kunder. Men de maritime virksomheder oplever en stadig stigende efterspørgsel fra kunderne på after-sales-services.

Budget: 16,7 mio. kr.
Tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation: 8,4 mio. kr.

Udvidet teori om Produkt/Service-Systemer

Konsortiet ønsker sammen at udvikle nye viden om, hvordan after-sales-services effektivt kan integreres i forretningsudvikling og organisation, så det bliver en indtægt frem for en udgift for virksomheden.

Gennem innovationskonsortiet PROTEUS er det deltagernes ønske at bane vejen for, at virksomheders serviceleverancer effektivt kan integreres i produktudvikling og forretningsskabelse. Litteraturen omkring Produkt/Service‐Systemer (PSS) inkluderer eksempler på fremgangsmåder til integrering af produkt‐ og serviceegenskaber i udviklingsprocessen, men disse fremgangsmåder forholder sig ikke til de forretningsmæssige overvejelser eller den strategiske organisering af PSS. Det vil dette konsortium derfor afdække.

Konsortiet er bygget op omkring virksomheder og organisationer fra den maritime industri, men problemstilling er relevant for mange andre traditionelle produktorienterede virksomheder.

Konsortiets deltagere

Virksomheder:

Hempel A/S, Novenco A/S, Novenco Fire Fighting A/S, Odense Ståskibsværft A/S, Acta A/S, YIT A/S,  Damcos A/S, MAN Diesel SE, Royal Denship A/S, Viking Life-Saving Equipment A/S

Forskningsinstitutioner:

DTU Management og Copenhagen Business School (Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi).

Rådgivnings- og videnspredningspart:

IPU Produktudvikling

Øvrige:

Dansk Maritime

Kontaktperson:

Lektor Tim McAloone, DTU Management

E-mail: tmca@man.dtu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013