Gå til indhold

Advanced Polymer Therapeutics for Delivery of Antiviral Drugs

Projektbeskrivelse

Opdagelsen og karakteriseringen af mål for lægemiddelstoffer og potente terapeutiske molekyler skaber håb om behandling af sygdomme og forbedring af livskvaliteten for patienter. Indtil nu har tilførslen af lægemidler til selve aktionsstedet imidlertid været en flaskehals, som ofte begrænser den overordnede succes ved behandlingen. Området for målrettet lægemiddeltilførsel sigter mod at gøre dette nemmere og nedbringe antallet af bivirkninger, samtidigt med at mængden af det tilførte stof øges. Polymerterapi opnår dette ved at forbinde lægemiddelmolekyler med polymerbærere, og aktuelle projekter sigter mod at implementere denne metode til tilførsel af antivirale lægemidler, nærmere bestemt i behandlingen af hepatitis C. Vi vil anvende en kombinationstilgang til at skabe polymerbiblioteker og analysere polymererne i forskellige tests for at identificere de faktorer, som bidrager til at skabe en effektiv lægemiddeltransportør for derefter at bruge de bedst egnede i translationsforskning. Endvidere vil vi forbedre den antivirale terapi ved at anvende de succesfulde redskaber fra behandlingen af hepatitis C og co-tilførslen af lægemidler til intervention i den virale livscyklus på forskellige trin. De opnåede resultater vil være af høj grundlæggende værdi for det biomedicinske område, og de opnåede resultater vil kunne forbedre livskvaliteten for de mere end 200 millioner smittede mennesker på verdensplan.

 

Senest opdateret 23. april 2013