Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2010 Bilag bevillingsoversigt sapere aude 2010 Functional Genomics of Environmental Stress Adaptation in Invertebrates

Functional Genomics of Environmental Stress Adaptation in Invertebrates

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at øge vores viden og forståelse af effekten af miljøfaktorer på organismer samt de evolutionære processer, der fører til miljøtilpasning i hvirvelløse dyr. Projektet vil undersøge betydningen af de adfærdsmæssige, fysiologiske og molekylære mekanismer, der tillader organismer at overleve under variable og ugunstige betingelser, og vil identificere og beskrive de gener og fysiologiske processer, der har betydning for evnen til at tolerere ugunstige miljøpåvirkninger. Gener, der menes at spille en rolle i stressresponsen, vil indgå i funktionelle undersøgelser for at klarlægge deres fysiologiske rolle. Dette gøres f.eks. med karakterisering af genets aktivitet under forskellige forhold. Stressrespons-mekanismer vil blive undersøgt i laboratoriet og under naturlige forhold for at klarlægge deres økologiske relevans. Yderligere vil naturlig tilpasning i populationer fra forskellige geografiske områder blive undersøgt for at teste hypoteser vedrørende tilpasningen til miljøet samt overensstemmelsen mellem stresstolerance og stressresponser i laboratoriet og naturen. I lighed med temperaturen kan andre miljøstressfaktorer udgøre en trussel for den enkelte organismes trivsel, og projektet vil inddrage effekter af interaktionen mellem klimastress og miljøfremmede stoffer som pesticider og tungmetaller. Studierne af tilpasning til temperaturstress kan derfor i høj grad have betydning for forståelsen af andre miljøstressfaktorers effekt på organismers trivsel.

Senest opdateret 23. april 2013