Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2010 Bilag bevillingsoversigt sapere aude 2010 Healthcare Regulation in the European Union: A Policy-Cycle Study of Complex Decision Making and Implementation

Healthcare Regulation in the European Union: A Policy-Cycle Study of Complex Decision Making and Implementation

Projektbeskrivelse

Forskningsprojektets formål er at undersøge den igangværende politiske proces samt efterfølgende implementering af grænseoverskridende sundhedsydelser i den Europæiske Union (EU). Projektet adresserer således spørgsmålet om EU’s indvirkning på velfærdsstaten konkret belyst ved sundhedspolitik. Projektet kombinerer et studie af de dynamikker, der udspiller sig mellem EU-domstolen, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet med et studie af implementeringsprocesserne i udvalgte medlemslande. Et centralt forskningsspørgsmål er, hvordan der politisk reageres på, at EU-domstolen allerede har defineret sundhedsområdet langt ind under det indre markeds regulerende principper. Forskningsprojektet vil bidrage: 1) med ny empirisk og teoretisk viden om de komplekse politiske processer, der udvider kompetencerne og graden af EU’s regulering indenfor politikområder, der traditionelt har været afskærmet nationalt, 2) med ny indsigt i, hvordan nationale institutioner påvirker EU forårsaget forandring i nationale implementeringsprocesser og 3) med komparative indsigter i, hvordan forskellige nationale sundhedssystemer modtager og besvarer EU’s juridiske og politiske reguleringer.

Senest opdateret 23. april 2013