Gå til indhold

Is, vand og sediment

Projektbeskrivelse

En meget stor del af Jordens ferskvand er opbevaret i frossen tilstand i gletsjere og isskjolde, og mange forskere er i dag bekymrede for den øgede afsmeltning, som måske vil forårsages af globale temperaturstigninger. Når gletsjere transporterer is fra kolde højtliggende egne til varmere lavtliggende områder, hvor isen smelter, sker det hovedsageligt ved hjælp af to forskellige mekanismer: For det første flyder isen som en viskøs væske igennem intern deformation, og for det andet skrider gletsjeren ofte på underlaget. Især det sidste kan forårsage en pludselig fremdrift, hvor store dele af gletsjeren accelererer med øget afsmeltning til følge. Hastigheden hvormed gletsjere skrider på underlaget synes at være styret af en kompleks interaktion mellem is, smeltevand og blødt sediment ved gletsjernes bund. Men selvom mange observationer understøtter dette, ved vi meget lidt om de nøjagtige processer, dels fordi bunden af gletsjere er utilgængelig, og dels fordi eksisterende computermodeller har svært ved at håndtere den komplekse vekselvirkning mellem is, smeltevand og sediment. I dette projekt ønsker vi, blandt andet igennem tværfaglige teoretiske studier, at muliggøre computersimuleringer af glaciale skridningsbevægelser styret af denne vekselvirkning. Ved hjælp af en ny, internationalt stærk forskergruppe vil vi belyse de fundamentale processers fysik fra nye vinkler, blandt andet ved at sammenholde computermodeller og laboratorieeksperimenter med en lang række observationer fra den frosne verden.

Senest opdateret 23. april 2013