Gå til indhold

The Fundamental Processes of Fuel Cell Catalyst Degradation

Projektbeskrivelse

Begrænsningerne i reserverne af petroleum og ønsket om at ændre det såkaldte ”carbon-footprint” i transportsektoren gør alternative brændstoffer interessante. Brint (hydrogen) kan dannes ved hjælp af vedvarende energikilder og kan omsættes til elektrisk energi i brændselsceller. Polymer elektrolyt brændselsceller kan operere ved lavere temperatur end ”solid oxide fuel cells” og skønnes derfor at have et stort potentiale i f.eks. automobiler. Imidlertid er de katalysatorsystemer, man anvender, ikke optimale. Specielt ikke med hensyn til levetid og modstandskraft mod nedbrydning. I projektet ”Fundamental processes of fuel cell catalyst degradation” vil de fundamentale nedbrydningsprocesser blive undersøgt for at kunne forbedre katalysatorerne. Specielt rettes opmærksomheden mod at forbedre egenskaberne af såkaldte HSACs (High surface area electrocatalysts) ved at kombinere nye nanoteknologiske tilgangsvinkler med traditionelle elektrokemiske metoder.

Senest opdateret 23. april 2013