Gå til indhold

202,8 mio. til strategisk forskning i sundhed, fødevarer og velfærd

Spændvidden er stor i de 12 projekter, der i dag får bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd.

Der var i alt 96 ansøgere til fase et – der sammenlagt  søgte om 1,6 mia. kr. I fase to var der 26 ansøgere tilbage, der søgte om i alt 427 mio. kr. Der blev i alt givet 202,8 mio. kr. til 10 projekter, en alliance og et center.

Den største bevilling på 34,9 mio. kr. går til forskningsprofessor Tine Rask Licht fra DTU, der vil danne et Center for Tarmmikrobiologi, Fiberkost og Metaboliske Sygdomme. Centeret vil undersøge kostens indflydelse på tarmens bakteriesammensætning og herigennem påvirkning af risikofaktorer for metaboliske livstilssygdomme.

"De danske fødevareforskere er i topform", siger programkomiteens formand, direktør Lars Hinrichsen fra DMRI.

"Kvaliteten af ansøgningerne har aldrig været højere og der tænkes både nyt og utraditionelt. Det er en stor glæde at se samfundsrelevant og erhvervsorienteret forskning tiltrækker sig så stor opmærksomhed. Årets uddeling viser med al tydelighed, at det rykker, når forskerne søger sammen på tværs af kompetencer i et internationalt samarbejde og i tæt følgeskab med virksomhederne".

Henrik Jørgen Andersen, medlem af Programkomiteen og forskningsdirektør hos Arla Foods, kommenterer:

"Fødevareforskningen står stærkt i Danmark. Konkurrencen er derfor hård for at få lov til at bidrage til strategisk fødevareforskning, og de, der får bevillingerne, har alle fokus på aktiviteter, som på grundlag af ny viden, udvikler nye muligheder, der ved udnyttelsen genererer en merværdi i virksomheder, sundhedssektoren og/eller organisationer, og hermed understøtter samfundsudvikling og globalisering oftest i tæt samarbejde med stærke internationale aktører."


Titel: GUT, GRAIN & GREENS (3G) - Center for Gut Microbiota, Metabolic Disorders, and Grain/Fibre-based Diets
Dansk titel: GUT, GRAIN & GREENS (3G) - Center for Tarmmikrobiologi, Fiberkost og Metaboliske Sygdomme
Bevillingsmodtager: Professor mso, Tine Rask Licht, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdering,

Hjemmeside: www.3g-center.dk
Bevilget beløb: 34,9 mio kr.
Samlet budget: 55,7 mio kr.
Periode: 2012-2017


Titel: HABFISH - Harmful algae and fish kills
Dansk titel: HABFISH - Giftige alger og fiskedød
Bevillingsmodtager: Lektor, Per Juel Hansen, Københavns Universitet, Biologisk Institut - Marinbiologisk Sektion,

Hjemmeside: www.habfish.dk
Bevilget beløb: 17,2 mio kr.
Samlet budget: 27,2 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: DIPI - Diet and prevention of ischemic heart disease: a translational approach
Dansk titel: DIPI - Kost og hjertesygdom - fra kostmønstre, fødevarer og næringsstoffer til kostanbefalinger
Bevillingsmodtager: Professor, Kim Overvad, Århus Universitet, Institut for Folkesundhed - afdeling for epidemiologi,

Bevilget beløb: 19,1 mio kr.
Samlet budget: 23,9 mio kr.
Periode: 2012-2015


Titel: MAShed Potato - Moving potato breeding into the post genome era (MASPot)
Dansk titel: MASpot - DNA sekvensdrevet kartoffelforædling
Bevillingsmodtager: Lektor, Kåre Lehmann Nielsen, Ålborg Universitet, Institut for Kemi og Bioteknologi, Sek. for Bioteknologi,

Bevilget beløb: 12,0 mio kr.
Samlet budget: 17,2 mio kr.
Periode: 2012-2017


Titel: PigIT - Improving welfare and productivity in growing pigs using advanced ICT methods
Dansk titel: PigIT - Forbedring af velfærd og produktivitet hos grise i vækst ved hjælp af avancerede IKT-metoder
Bevillingsmodtager: Professor, Anders Ringgaard Kristensen, Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og Heste/Faggruppe: Produktion og sundhed,

Hjemmeside: www.pigit.net
Bevilget beløb: 20,0 mio kr.
Samlet budget: 31,0 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: FFARMED - The molecular effects of food on metabolic diseases through nutrient sensing free fatty acid receptors
Dansk titel: FFARMED - Fedtsyrereceptor-medierede effekter af fødevarer på metaboliske sygdomme
Bevillingsmodtager: Lektor, Trond Ulven, Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci,

Bevilget beløb: 17,4 mio kr.
Samlet budget: 29,5 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life
Dansk titel: Betydningen af lavt vitamin D i fostertilværelsen for udvikling af sygdom i barndom og voksenalder
Bevillingsmodtager: Professor, Berit Lilienthal Heitman, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden,

Bevilget beløb: 11,0 mio kr.
Samlet budget: 19,9 mio kr.
Periode: 2012-2014


Titel: NEXIM - New X-ray Imaging Modalities for Safe and High Quality Food
Dansk titel: NEXIM - New X-ray Imaging Modalities for Safe and High Quality Food (Nye røntgenteknikker til detektion af fødevarekvalitet og –sikkerhed)
Bevillingsmodtager: Professor, Robert Krarup Feidenhansl, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet,

Bevilget beløb: 19,2 mio kr.
Samlet budget: 28,6 mio kr.
Periode: 2012-2015


Titel: RUSTFIGHT
Dansk titel: Rustfight
Bevillingsmodtager: Professor, Mogens Støvring Hovmøller, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi, Plantepatologi og Entomologi,

Bevilget beløb: 19,8 mio kr.
Samlet budget: 25,1 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: REPROLAC - Extended lactation in dairy production in favor of climate, animal welfare and productivity
Dansk titel: REPROLAC - Forlænget laktation – mælk med mindre klimabelastning og bedre dyrevelfærd
Bevillingsmodtager: Seniorforsker, Troels Kristensen,Århus Universitet, Institut for Agroøkologi - Produktionssystemer,

Bevilget beløb: 14,0 mio kr.
Samlet budget: 18,5 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: Targeted disease prohylaxis in marine fish farming.
Dansk titel: Målrettet sygdomsforebyggelse i marint fiskeopdræt
Bevillingsmodtager: Seniorforsker, Niels Lorenzen, DTU Veterinærinstituttet, Faggruppe for vært-patogen interaktioner i fisk,

Bevilget beløb: 12,0 mio kr.
Samlet budget: 15,2 mio kr.
Periode: 2012-2016


Titel: FiTT - Food in Turbulent Times
Dansk titel: FiTT - Udfordringer i madbudgettet: konsekvenser for miljø og sundhed
Bevillingsmodtager: Professor mso, Lotte Holm, Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk institut, Faggruppe for forbrug og sundhed,

Bevilget beløb: 6,3 mio kr.
Samlet budget: 7,1 mio. kr.
Periode: 2012-2016

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. februar 2013