Bevillingsoversigter 2011

Viser 1-30 af 44 resultater
Bevillinger fra Det strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, december 2010
Publiceringsdato 24. januar 2010 Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Individ, Sygdom og Samfund har i sin 2010-uddeling givet 11 bevillinger på i alt 204 mio. kr.
Innovationskonsortier - Rådet for Teknologi og Innovation 2010
Publiceringsdato 21. marts 2010 Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i september 2010
Eurostars bevillinger 4. kald efterår 2010
Publiceringsdato 23. marts 2010 Eurostars – Godkendte projekter med danske deltagere fra 4. udbudsrunde godkendt i efteråret 2010
Det Strategiske Forskningsråd: Dansk-indisk samarbejde - bevilget projekt 2010
Publiceringsdato 27. juli 2010 I 2010 gik bevillingen til et projekt der forsker i at udvikle nye stamcellebaserede behandlinger. Disse behandlinger vil være målrettet en forøget regeneration af knogle, muskler og bruskvæv.
International netværksprogram - bevillinger for 2010 opslaget
Publiceringsdato 31. januar 2011 Med formålet at støtte samarbejde inden for videnskab, teknologi og uddannelse med Kina, Indien, Israel, Japan, USA og Brasilien har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklling givet bevilling til 47 netværksprojekter med disse lande.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Uddannelse og Kreativitet, 2011
Publiceringsdato 01. februar 2011 Det Strategiske Forskningsråds programkomite for uddannelse og kreativitet har i sin 2011-uddeling giver to bevillinger på i alt 30,5 mio. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Uddannelse og Kreativitet, 2011
Publiceringsdato 01. februar 2011 Det Strategiske Forskningsråds programkomite for uddannelse og kreativitet har i sin 2011-uddeling giver to bevillinger på i alt 30,5 mio. kr.
Bevillinger fra RTI: Eurostars 5. kald foråret 2011
Publiceringsdato 23. marts 2011 Godkendte Eurostars-projekter med dansk deltagelse foråret 2011
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – maj 2011
Publiceringsdato 13. maj 2011 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2011 33 ansøgninger om støtte til virkemidlet Steno-stipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 130 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - Forskningsophold i udlandet og START i 2010
Publiceringsdato 18. maj 2011 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i 2010 uddelt midler til virkemidlerne forskningsophold i udlandet (under 300.000 kr. ekskl. overhead og uden vip-løn) og START.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv forår 2011
Publiceringsdato 23. maj 2011 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har i perioden 1. januar 2011 til 19. maj 2011 givet nedenstående bevillinger.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – maj 2011
Publiceringsdato 24. maj 2011 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2011 ca. 170 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle postdocstipendier, inkl. virkemidlet Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforsker. Det samlede ansøgte beløb var på over 425 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - maj 2011
Publiceringsdato 30. maj 2011 Det foreløbige resultat af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom's (FSS) forårsuddeling 2011 til skolarstipendier.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers: Individuelle postdoc-stipendier forår 2011
Publiceringsdato 15. juni 2011 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2011 112 ansøgninger om støtte til virkemidlet individuelle postdoc-stipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 186 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – juni 2011: Forskningsophold i udlandet
Publiceringsdato 15. juni 2011 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2011 10 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsophold i udlandet med et samlet ansøgt beløb på ca. 1,8 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers – juni 2011: Større apparatur
Publiceringsdato 22. juni 2011 Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers modtog i foråret 2011 37 ansøgninger om støtte til virkemidlet Større apparatur med et samlet ansøgt beløb på ca. 102 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - juni 2011
Publiceringsdato 27. juni 2011 Resultat af juni uddeling 2011 fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) til virkemidlerne postdocs, delestillinger, biobanker og databaser.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) - juni 2011
Publiceringsdato 29. juni 2011 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har bevilget godt 88 mio. kr. til 53 humanistiske projekter. Rådet modtog i alt 277 ansøgninger til et samlet beløb på næsten 761 mio. kr.
Bevillinger til informationsvirksomhed om rummet 2011
Publiceringsdato 06. juli 2011 Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde støtter Forsknings- og Innovationsstyrelsen projekter til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.
ErhvervsPhD 2. runde 2011 - godkendte projekter
Publiceringsdato 08. juli 2011 Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 27. april 2011
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2011
Publiceringsdato 22. august 2011 Det Frie Forskningsråd uddeler i august 2011 godt 250 mio. kr. til 33 talentfulde yngre forskere, der får mulighed for at lede deres egen forskergruppe. Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2011
Publiceringsdato 22. august 2011 Det Frie Forskningsråd uddeler i august 2011 godt 250 mio. kr. til 33 talentfulde yngre forskere, der får mulighed for at lede deres egen forskergruppe. Bevillingerne gives som del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - august 2011
Publiceringsdato 01. september 2011 Resultatet af august uddeling 2011 fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) til virkemidlerne Forskningsprojekter og Større Forskningsprojekter.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – september 2011
Publiceringsdato 20. september 2011 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2011 ca. 300 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter. Det samlede ansøgte beløb var på over 1,33 mia. kr. Nedenfor finder du en oversigt over de ansøgninger, som rådet har besluttet at yde støtte til.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til seniorforskere efterår 2011
Publiceringsdato 26. september 2011 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2011 129 ansøgninger til virkemidler til seniorforskere til et samlet ansøgt beløb på ca. 480 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – september 2011
Publiceringsdato 28. september 2011 Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers modtog i foråret 2011 133 ansøgninger om støtte til virkemidlet Større forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 642 mio. kr. og 183 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 299 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – oktober 2011: Forskningsophold i udlandet
Publiceringsdato 31. oktober 2011 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i efteråret 2011 11 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsophold i udlandet med et samlet ansøgt beløb på ca. 2,3 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – oktober/november 2011 - Individuelle Postdoc-stipendier
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Frie Forskningsråd│Natur og Univers behandlede på sit møde den 24. oktober 2011 110 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdoc-stipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 213 mio. kr. i forhold til rådets ansøgningsfrist den 30. august 2011.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) til Individuelle postdocstipendier efterår 2011
Publiceringsdato 09. november 2011 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i efteråret 2011 82 ansøgninger til Individuelle postdocstipendier til et samlet ansøgt beløb på ca. 153 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, november 2011
Publiceringsdato 15. november 2011 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i efteråret 2011 ca. 160 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på over 400 mio. kr.