Gå til indhold

Innovationskonsortier - Rådet for Teknologi og Innovation 2010

Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i september 2010

Rådet for Teknologi og Innovation havde ved udløbet af fristen for ansøgningsrunden den 6. september 2010 modtaget i alt 35 ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Rådet har valgt at tilbyde medfinansiering til i alt 7 nye innovationskonsortier. 


Byer i Vandbalance

Bedre styring af vandbalancen i danske byer og bedre udnyttelse af ferskvandet skal skabe muligheder for danske virksomheder på det voksende marked for klimatilpasning og bæredygtig forvaltning af ferskvandsressourcen.

Bevilget beløb: 14,5 mio. kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Renseteknologier til fremtidens akvakultur - REFA

Nye renseteknologier, sensorer og styringsteknologier skal sikre en stabil og sikker vandkvalitet i akvakulturanlæg. Det giver mere energieffektive og konkurrencedygtige produktionsbetingelser samtidig med en højere fiskekvalitet.

Bevilget beløb: 12,4 mio. kr.
Administrator: DHI


Innomold - Innovative plastprodukter og mere energieffektive sprøjtestøbeprocesser

Konsortiet vil udvikle en ny teknik og nye værktøjer til støbning af plast, som både øger kvaliteten af sprøjtestøbningen og sænker energiforbruget i processen.

Bevilget beløb: 10,9 mio. kr.
Administrator: IPU


F-Mat - Højteknologisk og svært kopierbare materialer til udvikling af fremtidens produktion i Danmark

Konsortiet ønsker at levere et paradigmeskift inden for fremstillingen af metalmaterialer. Målet er at levere svingningsdæmpende, lette og stærke metalmaterialer. 

Bevilget beløb: 17,1 mio. kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Community-baseret Innovation med social og mobil IKT

Teknologiske muligheder såsom smartphones, internettet eller facebook, giver virksomheder nye muligheder for at interagere med deres brugere og skabe basis for innovation – såkaldt Community-Baseret Innovation. 

Bevilget beløb: 12,4 mio. kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovative planter

Konsortiet vil udvikle nye teknikker til udviklingen af nye planter og planteprodukter og derved medvirke til at styrke dansk jordbrugs position på det globale marked - det er i høj grad nødvendigt for at sikre en fortsat stærk gartneri- og planteavlssektor i Danmark.

Bevilget beløb: 11,3 mio. kr.
Administrator: AgroTech A/S


Naturlige Ingredienser og Grøn Energi - med bæredygtige oprensningsteknologier

Konsortiet vil udvikle ny teknologi til at udvinde de naturlige ingredienser fra biologiske restprodukter. Samtidig vil konsortiet udvikle en ny rensningsteknologi, der efterfølgende gør restprodukterne egnet til energiproduktion. 

Bevilget beløb: 14,0 mio. kr.
Administrator: Teknologisk Institut

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. december 2021