Renseteknologier til fremtidens akvakultur – REFA

Spisefisk opdrættet i akvakultur er verdens hurtigst voksende fødevaresektor. Sektoren frembringer i dag over halvdelen af al den fisk, der spises.

Inden 2030 forventes fødevarebehovet globalt at være fordoblet. Der er derfor brug for en massiv udvikling inden for landbaseret produktion af fisk for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter fisk på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde.

Budget: 30,8 mio. kr.
Tilskud fra RTI: 12,4 mio. kr.

Bedre vandkvalitet og sundere fisk i landbaserede akvakulturanlæg

Innovationskonsortiet REFA vil udvikle grundlæggende viden og ny dansk teknologi, der kan medvirke til, at den voksende fødevareproduktion vil foregå på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, og at danske teknologileverandører og producenter inden for landbaseret akvakultur kan fastholde deres globale førerposition.

Teknologileverandører, akvakulturvirksomheder og videncentre vil i konsortiet sammen udvikle og afprøve nye renseteknologier, sensorer og styringsteknologier. Løsningerne skal sikre en stabil og sikker vandkvalitet i de recirkulerende akvakul-turanlæg. Det vil give mere optimale produktionsbetingelser og højere fiskekvalitet. Løsningerne skal også være energieffektive, så driften af anlæggene fortsat kan være konkurrencedygtig. Konsortiets resultater vil sandsynligvis også kunne anvendes i andre miljøteknologiske sammenhænge.

Konsortiets deltagere
Virksomheder:

Oxygen International A/S, Hydrotech AB, Billund Aquakultur ApS, Grundfos Management A/S, Siemens Turbo Machinery Equipment A/S, AKVAgroup Denmark A/S Orbicon A/S, Skjølstrup og Grønborg ApS, Dansk Akvakultur, Kærhede Miljøopdræt A/S, Bioras I/S

Forskningsinstitutioner:

DTU-Aqua, DTU-Miljø, og Ålborg Universitet-Byggeri og Anlæg

Rådgivnings- og videnspredningspart:

DHI

Kontaktperson:

Senioringeniør Kenneth Frants Janning, DHI
Tlf.: 4516 9039 / 40980398
E-mail: kfj@dhigroup.com

Senest opdateret 10. februar 2013