Gå til indhold

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, december 2011

Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Strategiske Vækstteknologier har i sin 2011-uddeling givet otte bevillinger på i alt 113 mio. kr.

Bevillingerne er givet under det tværdisciplinære program inden for nanoteknologi, bioteknologi og IKT (ca. 83 mio. kr.) og programmet om ”Intelligente samfundsløsninger” (ca. 30 mio. kr.)

Bevillingerne er givet på baggrund af en tofaset ansøgningsproces, hvor der i fase 1 (prækvalifikationen) indkom 61 ansøgninger til i alt ca. 1,1 mia. kr. I den endelige ansøgningsfase indkom 15 ansøgninger til et beløb af ca. 245 mio. kr.

En kort oversigt over bevillingerne findes nedenfor.


Titel: ELECTROMED - Electrospun Biomimetic Nanofibres as Regenerative Medicines - j.nr. 11-115313
Dansk titel: ELECTROMED - Elektrospundne biomimetiske nanofibre til regenerativ medicin
Bevillingsmodtager: Professor Flemming Besenbacher, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 9,9 mio. kr.
Samlet budget: 16,9 mio. kr.
Periode: 2012-2016


Titel: MUSE - Multi Sensor DVD Platform - j.nr. 11-115314
Dansk titel: MUSE - Multisensor DVD Platform
Bevillingsmodtager: Professor, Centerdirektør Anja Boisen, DTU Nanotech
Bevilget beløb: 17,4 mio. kr.
Samlet budget: 27,1 mio. kr.
Periode: 2012-2016


Titel: Imaging Dementia (iDEA) - Development of imaging agents and early-stage in vivo detection for drug development or intervention - j.nr. 11-115319
Dansk titel: Imaging af Demens (iDEA) - Udvikling af kontraststoffer og tidlig-stadie in vivo detektionsmetoder til medikamentudvikling og intervenering
Bevillingsmodtager: Professor Niels Chr. Nielsen, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) & Department of Chemistry, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 11 mio. kr.
Samlet budget: 16,4 mio. kr.
Periode: 2012-2015


Titel: NanoBar - Non-invasive nanoparticle delivery of nucleic acid therapeutics across biological barriers - j.nr. 11-115321
Dansk titel: NanoBar - Nanopartikel-system til leverance af nukleinsyre-baseret medicin over biologiske barrierer
Bevillingsmodtager: Professor Jørgen Kjems, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) & Department of Molecular Biology, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 9,8 mio. kr.
Samlet budget: 13,6 mio. kr.
Periode: 2012-2015


Titel: ANaCell - High content analysis of single cells with subcellular resolution using nanowire arrays - j.nr. 11-115322
Dansk titel: ANaCell - Højopløsnings-analyse af celler ved hjælp af nanotråde
Bevillingsmodtager: Lektor Karen Laurence Martinez, Institute of Neuroscience and Pharmacology & Nano-Science Center, Københavns Univsersitet
Bevilget beløb: 12,3 mio. kr.
Samlet budget: 18,1 mio. kr.
Periode: 2012-2015


Titel: CoSound – A Cognitive Systems Approach to Enriched and Actionable Information from Audio Streams - j.nr. 11-115328
Dansk titel: CoSound – Kognitive systemer til interaktiv berigelse af lyd
Bevillingsmodtager: Lektor Jan Larsen, DTU Informatics
Bevilget beløb: 17,5 mio. kr.
Samlet budget: 26,6 mio. kr.
Periode: 2012-2015


Titel: Nanoguide - Image-Guided Radiation Therapy using Nanoparticles - j.nr. 11-115329
Dansk titel: Nanoguide - Præcisionsbehandling af kræft ved nanopartikel guided radioterapi
Bevillingsmodtager: Lektor Thomas Lars Andresen, DTU Nanotech
Bevilget beløb: 17,2 mio. kr.
Samlet budget: 28,1 mio. kr.
Periode: 2012-2016


Titel: EcoSense - Collective Sensing and Macroscopic Analysis Methods for Reducing Company- and Society-level Environmental Footprints - j.nr. 11-115331
Dansk titel: EcoSense - Kollektive målinger og makroskopiske analysemetoder til at reducere virksomheders og samfundets miljømæssige fodaftryk
Bevillingsmodtager: Professor Kaj Georg Grønbæk, Department of Computer Science, Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 18 mio. kr.
Samlet budget: 28,3 mio. kr.
Periode: 2012-2016

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. februar 2013