Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd bekendtgør det nye fælleseuropæiske opslag Heritage Plus inden for JPI Cultural Heritage

Danske forskere kan nu søge om støtte til kollektive, transnationale og tværfaglige projekter inden for området kulturarv. Ansøgningsfrist den 28. april 2014

Det Frie Forskningsråd deltager sammen med 14 andre lande i Joint Programming Initiativet inden for kulturarv. Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change er et europæisk initiativ vedrørende koordinering af forskningsbevillinger inden for kulturarvsforskning. Kulturarv forstås i denne sammenhæng bredt og inkluderer ’tangible’, ’intangible’ og ’digital heritage’.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har afsat 130.000 euro inkl. overhead til opslaget. Danske forskere kan søge om støtte til kollektive, transnationale og tværfaglige projekter inden for området kulturarv. Der kan maximalt søges om 65.000 euro inkl. overhead per projekt. Som dansk ansøger skal man have en formel ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer. Forskergrupper fra mindst tre JPI Cultural Heritage partnere skal indgå i samarbejdet. Projekterne forventes at forløbe over max. tre år.

Der kan søges midler inden for følgende tre brede temaer:

  1. Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions
  2. Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage
  3. Use and re-use of all kinds of cultural heritage

Der lægges op til en to-trins proces i ansøgningsbehandlingen. Temaområderne, som bekendtgøres i Heritage Plus joint call, er centrale udfordringer, som er identificeret af JPI’ens 16 medlemslande i den strategiske forskningsdagsorden The Strategic Research Agenda (SRA) for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change.

Der er åbent for ansøgninger til Heritage Plus fra den 3. marts 2014.

Ansøgningen skal indsendes via JPI-samarbejdets hjemmeside, hvor der også kan findes vejledning om opslag og SRA.

Det første opslag First Pilot Call under JPI Cultural Heritage resulterede i efteråret 2013 i 10 bevillinger, hvoraf Danmark bidrager med finansiering i et projekt.


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019