Gå til indhold

Det strategiske forskningsråd: Opslag inden for “Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative” ENPADASI

Ansøgningsfrist prækvalifikation: 31. marts 2014. Det strategiske forskningsråd: Opslag inden for “Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative” ENPADASI.

Det Strategiske Forskningsråd deltager i opslaget under Joint Programme Initiativet, “Healthy diet for a healthy life” (HDHL-JPI). Det er et fælleseuropæisk initiativ, der søger at løfte problematikker i forbindelse med forebyggelse af kostrelaterede sygdomme og effektivt at integrere forskningsindsatsen inden for fødevare-, ernærings, motion, social og sundheds områderne. Centrale forskningsområder indenfor HDHL er blevet udpeget og beskrevet i et fælles visionsdokument

HDHL offentliggør nu et opslag: “Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative” (ENPADASI).
Selve opslaget, ansøgningsskema og guidelines (på engelsk) kan ses her:

Formål med opslaget er, at etablere et forskningsnetværk (knowledge hub). Målet er, ved at samle forskere fra JPI medlemslande, at gennemføre fælles trans-og tværfaglige aktiviteter, der sigter mod standardisering af indsamling, opbevaring og håndtering af data gennem udvikling af en fælles metode og en fælles it-infrastruktur.

Det Strategiske Forskningsråd har afsat 0,25 mio. euro til dansk deltagelse. Frist for prækvalifikation er mandag den 31. marts 2014 kl.17:00 CET.

Det er et krav for ansøgere der er gået videre fra prækvalifikationen, at deltage i et netværksmøde der afholdes den 13-14. maj 2014 i Rom

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024