Gå til indhold

InnovationsFonden: Opslag inden for “Biomarkers in Nutrition and Health” BioNH

InnovationsFonden deltager i opslaget under Joint Programme Initiativet, “Healthy diet for a healthy life” (HDHL-JPI). Ansøgningsfrist prækvalifikation: 10. juni 2014, kl. 17.00

JPI Healthy Diet for a Healthy Life er et fælleseuropæisk initiativ, der søger at løfte problematikker i forbindelse med forebyggelse af kostrelaterede sygdomme og effektivt at integrere forskningsindsatsen inden for fødevare-, ernærings-, motion-, social- og sundhedsområderne.

Centrale forskningsområder indenfor HDHL er blevet udpeget og beskrevet i et fælles visionsdokument

HDHL offentliggør nu et opslag: “Biomarkers in Nutrition and Health” (BioNH). Selve opslaget, ansøgningsskema og guidelines (på engelsk) kan ses på HDHL's hjemmeside:

Formål med opslaget er, at støtte tværfaglig forskning og innovative tilgange der kan føre til validering af biomarkører herunder undersøgelse for fødevareindtag /eksponering og omsætning.

InnovationsFonden har afsat 0,5 mio. euro til dansk deltagelse. Frist for prækvalifikation er tirsdag den 10. juni 2014 kl.17:00 CET.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. april 2014