Gå til indhold

Vand i Byer - Innovationsnetværk for klimatilpasning

Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byer har et overordnet fokus på håndtering af vand omkring danske byer som følge af klimaændringerne.

Resumé

Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byer har et overordnet fokus på håndtering af vand omkring danske byer som følge af klimaændringerne. Det betyder, at Vand i Byer arbejder med hele vandkredsløbet dvs. både med regnvand og havvandsstigninger samt de påvirkninger, det har på stigende grundvand, søer og vandløb. Vand i Byers medlemmer spænder bredt fra virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og forsyningsselskaber.

    Frem til den 11. juni 2018 lå de aktuelle ansøgninger og de respektive budgetter til rådighed for offentlig kommentering blandt eksempelvis virksomheder, forskningsmiljøer, fonde, GTS, videregående uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, fagministerier, regioner og kommuner.


    Debatregler

     

     

    Senest opdateret 20. marts 2023