Gå til indhold

Adgang til kommentering af innovationsnetværksansøgninger 2019-2020

Her på siden var det muligt at kommentere på innovationsnetværksansøgninger frem til mandag den 11. juni 2018. Styrelsen har understøttet indarbejdelse af input og debat i den konkrete bedømmelse.

På denne side, har der været adgang til central information om de 23 innovationsnetværksansøgninger, som styrelsen havde modtaget ved ansøgningsfristens udløb.

Klik ind på siden for den af ansøgningerne, du ønsker at lære mere om.  

Dit navn og e-mail var obligatorisk ved kommentering, men kun navnet har fremgået offentligt på siden. 

Ansøger har løbende haft mulighed for at svare på indkomne kommentarer. Se mere om rammen om debatten ved at klikke ind på debatregler og vilkår via knappen herunder.

Tak for en konstruktiv debat.

 


Viser 1-23 af 23 resultater
Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science
Publiceringsdato 17. maj 2018 Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science er en landsdækkende facilitator af videndeling, matchmaking og samarbejde inden for den forskningsorienterede bio- og life science industri.
Danish Fintech Research Center - Innovationsnetværket for Fintech
Publiceringsdato 17. maj 2018 Danish Fintech Research Center (DFRC) - Innovationsnetværket for Fintech vil medvirke til at realisere visionen om at gøre Danmark til et af verdens førende fintech-centre.
Danish Food Innovation - Innovationsnetværket for Fødevarer
Publiceringsdato 17. maj 2018 Danish Food Innovation fører fødevareværdikæden fra produktion ud til forbrugeren. Visionen for Danish Food Innovation er, at Danmark anerkendes som internationalt centrum for nye løsninger på verdens fødevareudfordringer.
Danish Healthtech
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket Danish Healthtech er et nyt samlende nationalt netværk inden for sundhedsteknologi. Ambitionen for Danish Healthtech er at være et nationalt innovationsnetværk, der adresserer samfundsudfordringer inden for sundhed.
Danish Sound Network - Innovationsnetværket for Lyd
Publiceringsdato 17. maj 2018 Danmark har som kun ganske få andre lande en unik styrkeposition inden for lyd. Danish Sound Networks vigtigste opgave er at sætte de danske styrker i spil inden for både eksisterende og nye udfordringsområder, således at der fastholdes en konkurrencedygtig innovativ lydbranche.
Energy Innovation Cluster
Publiceringsdato 17. maj 2018 Energy Innovation Cluster tager afsæt i et ændret Offshoreenergy.dk med fokus på eksekvering af innovation og videnbroaktiviteter.
INBIOM - Innovationsnetværket for Bioressourcer
Publiceringsdato 17. maj 2018 INBIOM skal være den nationale platform for udvikling af ny teknologi, nye produkter og virksomheder med udgangspunkt i bioressourcer, som sikrer, at Danmark bliver blandt de førende nationer inden for den biobaserede- og cirkulære økonomi.
InfinIT - Innovationsnetværk for IT
Publiceringsdato 17. maj 2018 InfinIT har som ambition at understøtte den digitale udvikling i Danmark ved at være landets førende IKT-netværk for brobygning og videnudveksling mellem erhvervsliv og videninstitutioner med henblik på øget IKT-dreven innovation inden for en række sektorer og brancher.
Inno-Sec - Innovationsnetværket for sikkerhed
Publiceringsdato 08. maj 2018 Inno-Sec vil bygge bro mellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder for at bringe innovation i spil. Danmark har hermed en unik mulighed for at opnå en styrkeposition inden for forsvar, rumfart og sikkerhed.
InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri
Publiceringsdato 17. maj 2018 InnoBYG tager samfundsrelevante problemstillinger op til gavn for byggebranchens virksomheder og samfundet generelt.
InnoEnergiDK - Innovationsnetværket for Fremtidens Smarte Energisystemer
Publiceringsdato 17. maj 2018 InnoEnergiDK vil transformere den danske pionerposition inden for fremtidens smarte og digitale energisystem til et globalt erhvervsmæssigt lederskab for danske virksomheder, der skal bidrage til en fordobling af energiteknologieksporten.
Innovationsnetværk BRANDBASE
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværk BRANDBASE er et universitetsbaseret, tværgående innovationsnetværk, der samler forskningsviden inden for felter, som er centrale for strategiudviklingen i alle virksomheder.
Innovationsnetværk for Smart Urbanisering
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværk for Smart Urbanisering samler førende danske kompetencer inden for IoT og datadrevet sammenkobling af byens sektorer i et nationalt netværk.
Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk (DMN) har fokus på innovativ anvendelse af materialer for at styrke danske virksomheders globale konkurrenceevne.
Innovationsnetværket for Miljøteknologi
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder for at medlemsvirksomhederne skal være blandt de mest innovative og konkurrencedygtige virksomheder både i Danmark og globalt. Inno-MT formidler, afprøver og udvikler ny teknologi inden for fire fokusområder.
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket Lifestyle & Design Clusters skaber større partnerskaber, der faciliterer samarbejde mellem virksomheder inden for møbler/interiør, mode/tekstil og design samt vidensinstitutioner.
Innovationsnetværket RoboCluster
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket RoboCluster tilbyder virksomheder grundlaget for udvikling af nye videntunge teknologier, produkter og processer, der fremmer en udvikling mod et mere konkurrencedygtigt, produktivt og grønt Danmark.
Innovationsnetværket Smart Energy
Publiceringsdato 17. maj 2018 Missionen for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) er, som videnbro, at sikre forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder.
Invio - Innovationsnetværk for Oplevelseserhvervene
Publiceringsdato 17. maj 2018 Invio har som det eneste danske innovationsnetværk fokus på oplevelseserhvervene i Danmark. Invio igangsætter og udfører samarbejdsprojekter, sikre vidensformidling og match making samt skaber rammer for internationalisering.
MADE - Innovationsnetværket for Fremtidens produktion
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion skaber en sammenhængende og koordineret, national indsats på tværs af produktionsaktører og styrker økosystemet om produktion i Danmark.
Service Platform - Serviceinnovation og vækst i danske virksomheder
Publiceringsdato 17. maj 2018 Service Platform er et landsdækkende innovationsnetværk, som styrker danske virksomheders vækst og udvikling gennem serviceinnovation. Service Platform tilbyder virksomhederne løsninger på deres udfordringer i tæt samarbejde med førende nationale og internationale forsknings- og videninstitutioner.
Transportens Innovationsnetværk (TINV)
Publiceringsdato 17. maj 2018 Transportens Innovationsnetværk (TINV) har fokus på at øge innovationen inden for alle transportformer, herunder synergier på tværs.
Vand i Byer - Innovationsnetværk for klimatilpasning
Publiceringsdato 17. maj 2018 Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byer har et overordnet fokus på håndtering af vand omkring danske byer som følge af klimaændringerne.