Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2020 Midler til styrket optag af kvinder på de videregående maritime uddannelser

Midler til styrket optag af kvinder på de videregående maritime uddannelser

De videregående maritime uddannelsesinstitutioner kan nu ansøge om midler til projekt med henblik på at styrke optaget af kvinder på de maritime uddannelser.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Anne Kamper
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 02
Email: anka@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) udmønter op til 0,5 mio. kr. som forsøgs- og udviklingsmidler (FoU) til et projekt til projekter, som har til formål at styrke optaget og fastholde af kvinder på de videregående maritime uddannelser.

På trods af en stigning i årets optag og en øget opmærksomhed fra skolerne, er kvinder stadig markant underrepræsenteret på maskinmester- og skibsføreruddannelserne. Det betyder, at Det Blå Danmark går glip af talenter, når kvinder fravælger maritime uddannelser. Derudover efterspørges de kompetencer, man opnår med uddannelserne, også i stor grad på land.

UFM bevilger derfor 0,5 mio. kr. til et eller flere projekter for at øge antallet af kvinder på de maritime uddannelser. Projektet skal bygge videre på de problemstillinger, som blev identificeret i den offentliggjorte rapport om "Barrierer og tiltrækning for fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser." Rapporten identificerede bl.a. følgende udfordringer:

  • Manglende kendskab: Mange kvinder kender ikke til de maritime uddannelser. Der er ikke fag i skolen, som leder kvinderne i en maritim retning, og der er få kvindelige rollemodeller at spejle sig i.
  • Diskrepans mellem forestilling og virkelighed: Mange potentielle studerende opfatter de maritime uddannelser som meget specialiserede og som uddannelser, der er lig med en karrierer til søs. Dette på trods af, at uddannelserne giver både specialiserede og generelle kompetencer, der giver adgang til en bred vifte af erhverv. Og majoriteten af f.eks. maskinmestre arbejder i dag på land.
  • Svært miljø for kvinder til søs: Når først kvinder er til søs, er der desværre en del eksempler på ubehagelige situationer. Både de faktiske situationer og fortællingen herom fraholder kvinder fra at vælge det maritime erhverv.

Projekterne, som der kan ansøges om midler til, skal grundlæggende bidrage til at afhjælpe ovenstående udfordringer. Det kan f.eks. være nye undervisningsforløb, forsøg på/med uddannelserne eller andet relevant. Se venligst vedlagte opslag for uddybning.

Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt godkendte maritime uddannelsesinstitutioner, som udbyder maskinmesteruddannelsen og/eller skibsføreruddannelsen (med og uden gymnasial baggrund).

Se det vedlagte FoU-opslag for formkrav til ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag d. 30. oktober 2020 kl. 12.00. Alle ansøgninger skal sendes til akn@ufm.dk.

Senest opdateret 29. september 2020