Hvor kan jeg søge midler til en ph..d.?

Indgang til oversigt over forskellige muligheder for at søge midler til en ph.d.

Traditionelle ph.d.er

Som hovedregel skal du søge ph.d.-stillinger via opslag på institutionernes hjemmesider og i relevante aviser og tidsskrifter.

Det gælder også de ph.d.-stillingerne, som er en del forskningsrådenes bevillinger til projekter eller programmer.

Ph.d.-uddannelse uden for universiteterne 

Danmarks Frie Forskningsfond giver støtte til ph.d.-stipendier inden for alle fagområder på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne.

Erhvervsph.d.

Et Erhvervsph.d.-projekt er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Ansøgning sendes gennem FI.

Mere bred info om ph.d. muligheder

Senest opdateret 17. juli 2018