Gå til indhold

Hvor kan jeg søge midler til en ph..d.?

Indgang til oversigt over forskellige muligheder for at søge midler til en ph.d.

Traditionelle ph.d.er

Som hovedregel skal du søge ph.d.-stillinger via opslag på institutionernes hjemmesider og i relevante aviser og tidsskrifter.

Det gælder også de ph.d.-stillingerne, som er en del forskningsrådenes bevillinger til projekter eller programmer.

Ph.d.-uddannelse uden for universiteterne 

Danmarks Frie Forskningsfond giver støtte til ph.d.-stipendier inden for alle fagområder på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne.

Erhvervsph.d.

Et Erhvervsph.d.-projekt er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet.

Mere bred info om ph.d. muligheder

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. oktober 2023