Gå til indhold
Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademierne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler


Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2019

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser


Kontakt
Kontoret for JURA
Tlf.: 7231 8228 mellem kl. 09.30 - 11.30

Senest opdateret 21. april 2020