Gå til indhold

Universitetsuddannelser

Gældende love og bekendtgørelser vedrørende uddannelse på universiteterne

Universitetsloven


Bekendtgørelse af lov nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven)

Uddannelsesregler

Bekendtgørelse nr. 219 af 27. februar 2015 om digital kommunikation for universiteterne 

Bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb (internationaliseringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 869 af 26. august 2019 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne 

Bekendtgørelse nr. 1489 af 11. december 2018 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 

Vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. august 2023