Du er her: Forside Minister og ministerium Ministeren Taler 2017 Drag mod vest og lær

Drag mod vest og lær

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds tale til årsmøde i Danmark-Amerika Fondet tirsdag den 20. juni 2017.

Det talte ord gælder

Kære unge studerende på vej mod Amerika.

Når I inden længe tager plads i flysædet, så send en tanke til de mange før jer, som har taget den rejse.

Omkring 300.000 danskere stævnede fra 1850 til 1920 ud fra Amerika Kaj for at begynde et nyt liv i det forjættede land.

Efter to måneder med ussel forplejning på en tætpakket damper, kunne de skifte en tilværelse med hårdt slid på bunden af det danske samfund ud – med en tilværelse med hårdt slid på prærien.

Eller i storbyerne. Så hvorfor drog de afsted? Fordi noget ganske afgørende trak – Frihed. Mulighed. Den amerikanske drøm.

Studieturen giver store muligheder

Når jeg ønsker, I sender 1800-tallets udvandrere en tanke fra lufthavnen, er det for, at I holder det egentlige mål med jeres studierejse for øje. For det er større end CV-pleje …

I står – ligesom nybyggerne – over for en rejse, som vil byde jer store prøvelser. Og her taler jeg ikke kun om de 7½ times babygråd, trængsel og dårlig mad på de billigste rækker over Atlanten …

Når I skifter jeres tilværelse med hårdt slid på danske universiteter ud med hårdt slid på amerikanske, vil I blive udfordret.

På jeres viden. På jeres kompetencer. På hvordan I gør tingene.

Og I vinder – ligesom nybyggerne gjorde det – frihed, muligheder og det perspektiv, store drømme er skabt af.

Rejsen mod vest skaber perspektiv og viden

I USA vil I møde – og blive udfordret af – nogle af verdens dygtigste undervisere.

Se dem ikke blot som undervisere i et fag. Se dem også som en unik mulighed for, at I kan tilegne jer metoder og kritisk sans, som I kan bruge resten af jeres liv.

I vil formodentlig komme til at studere sammen med nogle af verdens skarpeste hjerner.

Se dem ikke som konkurrenter. Se dem som træningspartnere, der kan gøre jer endnu bedre. Som fremtidige samarbejdspartnere, der kan hjælpe jer videre. I verdens netværkssamfund.

I vil færdes blandt fremmede kulturer, som har en anden tilgang til problemstillinger – fagligt, socialt, kulturelt.

Se ikke deres tilgang som den forkerte – se den som en chance for at reflektere over jeres egen.

Se hvordan amerikanerne har indrettet sig, så de kan slippe innovationsevnerne løs. Lyt, når de taler om ansvar for egen lykke.

Vær nysgerrige. Det er det første skridt på vejen til at tænke nyt.

Den lærdom og det perspektiv, I har mulighed for at vinde fra sådan en rejse, er uvurderlig.

Aldrig før har verden samarbejdet så meget på tværs af landegrænser som i dag.

Det er en stor lykke for os alle. Og forhåbentligvis ikke noget, en enkelt leder kan ændre på, uanset hvor stærk en nation denne leder så repræsenterer.

Mennesker med globalt udsyn, kulturforståelse og sprogkundskaber er af den grund i høj kurs.

Den slags kompetencer kommer ikke af sig selv – de kommer af at rejse og udfordre sig selv.

Ni ud af ti universitetsstuderende, der har været på udlandsophold, vurderer, at opholdet har gjort dem mere selvstændige, givet dem bedre interkulturelle kompetencer eller – og det er selvfølgelig oplagt – gjort dem bedre til fremmedsprog.

Syv ud af ti vurderer samtidig, at deres faglige niveau er blevet styrket af opholdet. 

Og hvad I tilegner jer af viden og kompetencer, det tilegner vi os som fællesskab.

Når I kommer hjem igen – hvis I kommer hjem igen – vil I kunne lære fra jer, udfordre jeres undervisere og gøre vores universiteter bedre og større.

I kan arbejde for Danmarks interesser i diplomatiet.

Eller I kan bruge, det I har lært, til at drive vore virksomheder bedre og mere innovativt.

I har altså alle forudsætninger for at omsætte store drømme til store muligheder.

Det kan USA byde på

USA står for mig som mulighedernes land.

Det er en fascination, der går tilbage, til da jeg var en ung mand i 1980’erne, hvor Reagan leverede klare svar i en tid præget af mørke bekymringer.

”Mr. Gorbachev, tear down this wall!”.

Reagan selv stod som en legemliggørelse af den amerikanske drøm:

Han var 2. generationsindvandrer opvokset i et fattigt hjem i Illinois, søn af en drikfældig skosælger. Og fra den base rejste han sig som først Hollywoodskuespiller og siden hele USA’s førstemand.

Den ånd, der præger USA, skal man ikke tage fejl af.

De mener det, når de siger: ”Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free”.

Selv om det selvfølgelig ikke lige er det, man tænker, når man ser på jer …

Det, der tæller, er ikke hvor du kom fra, men hvem du er, og hvor du vil hen.

Amerikanerne har en dyb selvforståelse af USA som en friheds-ø. Med Reagans – og i virkeligheden John Winthrops – ord: ”The shining city upon the hill”.

Rejsen mod vest skaber værdifulde netværk

De er ved at miste blikket for deres lands storhed nu. I deres iver efter at gøre USA stort igen, risikerer de at gøre det ufatteligt småt. Hive USA ned fra pladsen som byen på bakketoppen.

Mens hele verden ser til.

Jeg mener i mit hjerte, at USA er vores ven.

Derfor gør det ondt, at vi er nået dertil, hvor vores statsminister er nødt til at tale mindre rosende om Amerika.

Men det er nødvendigt.

Når man er uenig med sin ven om noget, skal man kunne sige fra. Der kan trækkes i begge retninger i venskabets bånd.

I en tid, hvor der er storm om det etablerede, og traditionelle alliancer og geopolitiske positioner er under opbrud, bliver bånd mellem menneskene afgørende for samarbejdet mellem stater.

Så tilfældige politiske øjeblikke ikke får lov at ødelægge venskabet.

Derfor er det ikke blot vigtigt for dansk viden og erhverv, at vi rejser ud i verden og orienterer os.

Det er også afgørende for, at vi kan knytte de bånd, som skaber fredelige og frugtbare relationer mellem stater.

De studerende, I vil møde på USA’s bedste universiteter, er i fødekæden til at blive indflydelsesrige personer.

Brug ikke al tiden på at terpe lektier – sæt også tid af til at lære dem at kende.

Det vil give jer erfaringer og netværk, som ingen bøger kan.

Det vil også give dem chancen for at lære lidt af jer om den så berømte danske kritiske sans.

Om værdien af en stærk fællesskabsånd. Om at frihed forudsætter en vis base af tryghed.

Afslutning

Så drag nu mod vest. Tag ud og lær fra verdens bedste. Knyt stærke bånd til resten af verden. Og kom gerne hjem igen. For den viden, erfaring og det perspektiv, I bringer med jer, vil løfte vores universiteter, gøre vores virksomheder bedre og vores fællesskab stærkere.

Held og lykke med det.

Tak for ordet.

Senest opdateret 21. juni 2017