Du er her: Forside Ministeriet Job i ministeriet Kontorelev i ministeriet

Kontorelev i ministeriet

Topbillede
En gang om året ansætter vi nye kontorelever inden for specialet offentlig administration. Som elev bliver du ansat i et to-årigt uddannelsesforløb, der skifter mellem skoleophold og oplæring i en eller begge af koncernens styrelser samt i departementets Koncern HR

Planlægning af uddannelsesforløbet

Koncernen er som hovedregel tilknyttet erhvervsskolen Niels Brock Copenhagen Business College, som Koncern HR samarbejder med om selve elevuddannelsesforløbet. Ansvaret for, at du som elev får den bedst mulige uddannelse som kontorelev, ligger naturligvis først og fremmest hos dig selv, hvorimod ansvaret for, at der sammensættes en god uddannelsesplan, som tilgodeser kravene til uddannelsen, ligger i Koncern HR. Under hele forløbet får du tilknyttet en uddannelsesansvarlig fra Koncern HR, som følger dig begge år.

Ansættelsesvilkår

Som elev er du som udgangspunkt omfattet af samme regler, rettigheder og pligter i dit uddannelsesforløb som øvrige medarbejdere i koncernen, dog med enkelte undtagelser. Undtagelserne vedrører blandt andet ferieregler, og at du som kontorelev har mulighed for at blive udstationeret i udlandet gennem ordningen ”Praktik i Udlandet (PIU)”. Samtidig må du som elev ikke have decideret overarbejde, men er omfattet af den almindelige aftale om flekstid i koncernen, hvilket betyder, at du har en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer.

Studietur til Bruxelles

I anden skoleperiode indgår en studietur til Bruxelles som led i undervisningen om EU. Som udgangspunkt skal du deltage, med mindre du ønsker at blive fritaget. Omkostningerne til studieturen dækkes af os. Det vil sige flybillet, overnatning, besøg i EU-parlamentet, Kommissionen, Den danske repræsentation samt besøg hos to-tre andre relevante institutioner eller organisationer under turen.

Et særligt netværk for elever

I vores ministerie er der et selvorganiseret netværk blandt eleverne, der kaldes Elevforum. Netværket mødes et par timer cirka hvert kvartal. Formålet er at sparre med hinanden, da I gennemgår det samme forløb, men er tilknyttet forskellige steder i løbet af uddannelsen. 

Elevnetværk
Foto: Frokost i netværket Elevforum

Vil du være kontorelev hos os?

Ønsker du at komme i betragtning til en stilling som kontorelev, kan du følge med på vores hjemmeside, hvor vi annoncerer ledige elevstillinger. Når stillingsopslaget er oppe, kan du sende din ansøgning og cv via linket.

For spørgsmål kan du kontakte Koncern HR på .

Senest opdateret 10. juli 2019