Du er her: Forside Ministeriet Ministeren Taler 2017 Studerende skal danne sig bredt

Studerende skal danne sig bredt

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds tale ved åbning af studieåret 2017 på KADK fredag den 1.september 2017.

Det talte ord gælder

Det er en fornøjelse at være her sammen med jer og markere begyndelsen af et nyt studieår. Jeg kan godt huske fornemmelsen. Studiestart – forventningen om de nye erkendelser, som ventede, de nye bekendtskaber, og så glæden ved en ny, ubeskreven, knitrende glat notesbog.

Det er måske ikke længere lige notesbogen i vores digitale verden, som skaber den største glæde. Den kunne nu nok i dag neutralisere fornemmelsen af forventning.

Men studiestart er stadig en dag af det ubeskrevne blad. En dag, som summer af energi. Af håb. Det kan jeg også mærke i dag.

I – de studerende her på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering … Der er ikke noget, der er meget federe at kunne sige – ”jeg kommer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-tektur, Design og Konservering” – det er da noget, der kan indlede enhver samtale … Eller mere mundret ”KADK”.

I er her på en kort rejse, som måske vil komme til at forme resten af jeres liv.

Og måske – eller rettere sagt helt givet – vil nogle af jer komme til at forme vores tid.

KADK-uddannelsernes betydning for vores fællesskab

KADK giver jer store muligheder for at gøre det. For I studerer på uddannelser, der kan måle sig med de bedste på internationalt plan.

I er kommet gennem nåleøjet – foran bunker af andre ansøgere og efter en grundig vurdering – fordi man I jer har set et særligt talent.

Fordi I har særlige evner. De evner, der skal til, for at kunne tænke kreativt og innovativt.

Eksempler på gode KADK’ere

Tag f.eks. Bjarke Ingels og Julien de Smedt. Jeg kan udmærket huske Bjarke, da han var en lille, ukendt arkitekt. Og jeg var også med til nogle af hans første projekter. Men de gav København det ikoniske havnebad på Islands Brygge, som har ændret den måde, mange københavnere tilbringer sommerdagene på. Og som også har ændret opfattelsen af København som by, og som internationalt har sat en standard for, hvad en moderne by skal kunne tilbyde sine borgere.

Eller som Cecil Krarup Andersen, der i sit ph.d.-studium fandt ud af, at den fugtbeskyttelse, man havde behandlet guldaldermalerierne med fra begyndelsen af 1900-tallet – over hele verden – rent faktisk ødelagde malerierne.

Og hvordan man ved at opbevare dem klimakontrolleret kan redde dem.

Eller I kan gå samme vej som Helene Christina Pedersen, der laver møbeltekstil af fiskeskind. Fremtidens tøj er måske lavet af bæredygtigt materiale som fisk, edderkoppespind, alger eller appelsinskaller. Måden hvorpå det skal ske, den overlader jeg trygt til jer.

Måske det kan køle os, når vi har det varmt, og varme os op, når vi fryser.

Ændre farve og form, så det passer, når vi vokser eller taber os. Og give os vitaminer og medicin, hvis vi har brug for det.

Fremtidens kompetencer

Den tillid, I er vist ved jeres optagelse her på KADK, forpligter. For i de kommende år skal I gennem en vanskelig og uoverskuelig tid bidrage med at tænke kreativt, smart og på tværs af felter. Og ikke mindst anvende jeres kompetencer på moderne teknologi.

Store data, robotter og kunstig intelligens vil komme til at forandre vores samfund.

Den måde, hvorpå vi kommunikerer, færdes og arbejder, vil ændre sig radikalt.

McKinsey med Bjarne Corydon vurderer, at 40 pct. af det, vi laver i vores arbejdstid, har potentiale til at blive automatiseret, bare med de teknologier, som er til rådighed i dag.

Nogle job kommer til radikalt at ændre indhold, nogle vil helt falde væk, og selvfølgelig vil atter andre spire frem.

Klimaforandringerne udfordrer vores vante tanker.   Demografiske ændringer i befolkningssammensætning og ikke mindst befolkningstal ændrer verdens behov.

Vi skal sørge for, at der er personer i vores fælleskab, som hjælper os til at gribe fremtiden.

For fremtidens teknologi rummer samtidig fantastiske muligheder.

Og derfor skal vi i sagens natur have personer med en stærk teknologisk og naturvidenskabelig faglighed.

Personer, der kan kode. Personer, der er dygtige til matematik.

Men der er også brug for nysgerrige, omstillingsparate og kreative kandidater. Og hvorfor? Det er jo alt det, vi ikke kan automatisere.

Uddannelse til fremtiden

Der bliver i fremtiden efterspørgsel på kreative kompetencer. Men det betyder ikke, at alle skal studere på uddannelser som KADK.

Tidligere år har vist, at det ikke altid er nemt at få job som nyuddannet.

Og derfor et alvorsord med på vejen: Jer, der nu er kommet igennem nåleøjet: Det skal ligge jer på sinde, at der kommer en tid hinsides studiet. I skal bruge studietiden på at dygtiggøre jer med tanke for, hvordan I vil bruge jeres studium bagefter.

Det er selvfølgelig ikke kun den enkelte studerendes ansvar at komme ud med topkvalifikationer.

Det er også institutionens ansvar – og mit ansvar som uddannelses- og forskningsminister.  

I lang tid har vi I Danmark fokuseret på, hvordan vi får uddannet flest muligt. Kvantitet har været vigtig. Tiden er nu kommet til også at sætte kvalitet i højsædet. 

Behov for dannelse

Og her bliver det klassiske dannelsesbegreb igen vigtigt.

For dannelse er nøglen til omstillingsevne, til kreativitet, til kritisk sans, moralsk bevidsthed og til at kunne indgå i tværfagligt samarbejde. De kompetencer er helt afgørende i den fremtid, som venter os.

Også derfor arbejder jeg på at fremme dannelsen i uddannelsessystemet, så vi giver de studerende de kompetencer med på vejen.

Dannelsesbegrebet det er mere end bare det at kunne middagskonversere om Eckersbergs skyer, citere Homer og overholde Emma Gads gæstebudsdirektiver.

Dannelse er at have det brede perspektiv. Det handler om at have et vidensfundament i filosofi, i historie, i etik.

Men det handler også om at kende til naturvidenskab, teknik og it.

Så man skærper sin kritiske sans. Så man stiller spørgsmål. Så man finder svar. Så man kan indgå i tværfagligt samarbejde.

Opfordring til dannelse

Min opfordring til jer i dag er derfor, at I tager det på jer at blive dannet bredt.

I skal interessere jer for andre fag end jeres eget. I studietiden er man i en form for boble, hvor alle har samme perspektiv. Selv her i kreativitetens højborg.

Når I kommer ud på arbejdsmarkedet, vil I skulle arbejde sammen med personer, som måske synes, det kreative er det allermindst vigtige.

Nogle som går mere op i økonomi. Som vælger den stilsikre og klassiske løsning, frem for den vilde og kreative. 

Og sagt enkelt: Hvis I vil overbevise dem, så må I først forstå dem.

Nyd studietiden

Men jeg har også en anden opfordring med til jer: Nyd jeres studietid. Hvis jeg kunne gøre det om, så var det måske nok det. Nu var jura også ubegribeligt kedeligt …

Den er forhåbentligvis hård. Det skal den være. Fagligt udfordrende. Svær.

Der var for nylig en undersøgelse, som viste, at 67 pct. af de danske studerende ikke fandt det faglige niveau udfordrende. Det er for mange.

Snart vil det flotte lokale, vi er samlet i, ikke længere være fyldt med studerende og undervisere, men med jeres – forhåbentligvis – fantasifulde projekter.

Og I vil få den oplevelse, at succes ikke kommer uden benhårdt arbejde.

Men som den gamle præsident Eisenhower i sin tid sagde:

”Accomplishment will prove to be a journey, not a destination”.

Tak for jeres opmærksomhed.

Senest opdateret 04. september 2017